Tommi Evilä

Samlingspartiet
Tammerfors
Kandidatnummer:
Nr 269
Väljs

Tammerfors: röster räknade: 100 %

21.3.2023 11:13

Röster sammanlagt
797
förhandsröster
449
på valdagen
348
Andel av kommunens röster
0,7 %
förhandsröster
0,6 %
på valdagen
0,9 %
Kommun
Tammerfors
Ålder
41
Yrke
VEAT, valmennuspäällikkö
Utbildningsnivå
yrkesexamen
Politisk förebild
Valbudget
1 000–5 000 euro

Vallöften

1
Tulen toimimaan arvojeni mukaisesti. Pyrin toimillani edistämään ilmapiiriä ja ympäristöä, missä inhimillinen pääoma pääsee oikeuksiinsa - kestävästi.

Röstfördelningen i röstningsområdena

Förloppsindikator 100 % av rösterna är räknade0,0%