Kaija Koponen

Gröna förbundet
Kuopio
Kandidatnummer:
Nr 282
Väljs

Kuopio: röster räknade: 100 %

23.3.2023 20:56

Röster sammanlagt
448
förhandsröster
292
på valdagen
156
Andel av kommunens röster
0,9 %
förhandsröster
1 %
på valdagen
0,8 %
Kommun
Kuopio
Ålder
27
Yrke
sosionomi (AMK)
Utbildningsnivå
högskoleexamen
Politisk förebild
Valbudget
under 1 000 euro

Vallöften

1
Resursointi syrjäytymisen ja huono-osaisuuden torjuntaan
2
Panostaminen mielenterveys- ja päihdepalveluihin
3
Metsien ja vesistöjen suojeleminen

Röstfördelningen i röstningsområdena

Förloppsindikator 100 % av rösterna är räknade0,0%