Sirpa Vidgren

Kristdemokraterna i Finland
Vieremä
Kandidatnummer:
Nr 26
Väljs

Vieremä: röster räknade: 100 %

13.4.2023 11:24

Röster sammanlagt
19
förhandsröster
11
på valdagen
8
Andel av kommunens röster
1,2 %
förhandsröster
1 %
på valdagen
1,5 %
Kommun
Vieremä
Ålder
62
Yrke
yrittäjä
Utbildningsnivå
student
Politisk förebild
Sari Essayah
Valbudget
under 1 000 euro

Vallöften

1
Työhyvinvoinnin tukeminen
2
Lähipalvelujen turvaaminen
3
Yrittäjien ja yrittäjyyden vahvistaminen

Röstfördelningen i röstningsområdena

Förloppsindikator 100 % av rösterna är räknade0,0%