Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Mellersta Finlands valkrets - Äänekoski - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 43
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 15 994
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 9 201
Valdeltagande 57,9% Godkända röster 2008 10 021
Valdeltagande 2008 63,1% Godkända röster 2011 10 636
Valdeltagande 2011 67,3% Förkastade röster 55
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
SDP 25,7 12 2 361 -4,0 -1 -609 +0,5 -317
C 17,9 8 1 643 -3,2 -1 -467 +1,4 -112
Sannf 16,9 7 1 558 +10,2 +4 +881 -2,9 -554
VÄNST 16,3 7 1 502 -1,8 -1 -316 -0,9 -331
Saml 10,5 4 965 +1,4 0 +52 +1,5 +12
KD 7,1 3 649 -0,8 0 -143 -1,3 -238
Gröna 5,7 2 523 -0,8 -1 -130 +2,8 +211

Mellersta Finlands valkrets - Äänekoski - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 43
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 15 994
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 9 201
Valdeltagande 57,9% Godkända röster 2008 10 021
Valdeltagande 2008 63,1% Godkända röster 2011 10 636
Valdeltagande 2011 67,3% Förkastade röster 55
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
SDP 25,3 25,9 25,7 1 004 1 357 2 361 12 -4,0 -609 -1 +0,5 -317
C 18,2 17,6 17,9 723 920 1 643 8 -3,2 -467 -1 +1,4 -112
Sannf 16,3 17,4 16,9 646 912 1 558 7 +10,2 +881 +4 -2,9 -554
VÄNST 17,7 15,3 16,3 703 799 1 502 7 -1,8 -316 -1 -0,9 -331
Saml 10,8 10,2 10,5 430 535 965 4 +1,4 +52 0 +1,5 +12
KD 6,7 7,3 7,1 265 384 649 3 -0,8 -143 0 -1,3 -238
Gröna 5,0 6,2 5,7 197 326 523 2 -0,8 -130 -1 +2,8 +211