Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Birkalands valkrets - Akaa - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 43
    Förändring i antalet fullmäktigemandat -13
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 13 303
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 7 590
Valdeltagande 57,5% Godkända röster 2008 8 388
Valdeltagande 2008 64,6% Godkända röster 2011 8 867
Valdeltagande 2011 68,4% Förkastade röster 56
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
SDP 32,7 15 2 482 -1,4 -4 -379 +6,0 +110
Saml 26,7 12 2 029 -2,1 -5 -387 +5,6 +155
C 12,1 6 915 -0,4 -4 -132 +3,3 +137
VÄNST 10,8 4 816 0,0 -1 -84 +1,8 +22
Sannf 10,7 3 809 +7,9 +2 +581 -12,9 -1 280
KD 2,8 2 211 -1,2 +1 -120 -1,4 -159
Gröna 3,8 1 288 -2,2 -2 -211 -0,8 -118
F11 0,4 0 27 +0,4 0 +27 0,0 -7
Pir 0,2 0 13 +0,2 0 +13 -0,3 -30

Birkalands valkrets - Akaa - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 43
    Förändring i antalet fullmäktigemandat -13
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 13 303
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 7 590
Valdeltagande 57,5% Godkända röster 2008 8 388
Valdeltagande 2008 64,6% Godkända röster 2011 8 867
Valdeltagande 2011 68,4% Förkastade röster 56
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
SDP 34,8 31,1 32,7 1 162 1 320 2 482 15 -1,4 -379 -4 +6,0 +110
Saml 25,7 27,5 26,7 859 1 170 2 029 12 -2,1 -387 -5 +5,6 +155
C 12,6 11,6 12,1 420 495 915 6 -0,4 -132 -4 +3,3 +137
VÄNST 10,4 11,0 10,8 347 469 816 4 0,0 -84 -1 +1,8 +22
Sannf 11,4 10,1 10,7 380 429 809 3 +7,9 +581 +2 -12,9 -1 280
KD 2,9 2,7 2,8 96 115 211 2 -1,2 -120 +1 -1,4 -159
Gröna 1,8 5,4 3,8 60 228 288 1 -2,2 -211 -2 -0,8 -118
F11 0,3 0,4 0,4 11 16 27 0 +0,4 +27 0 0,0 -7
Pir 0,1 0,2 0,2 5 8 13 0 +0,2 +13 0 -0,3 -30