Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Uleåborgs valkrets - Alavieska - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 21
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 2 056
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 1 230
Valdeltagande 60,1% Godkända röster 2008 1 266
Valdeltagande 2008 62,2% Godkända röster 2011 1 423
Valdeltagande 2011 69,6% Förkastade röster 6
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 64,5 14 793 -10,5 -3 -156 +5,2 -51
Sannf 21,1 4 259 +6,0 +1 +68 +4,8 +28
Saml 5,9 1 72 +2,2 +1 +26 +3,1 +33
VÄNST 4,3 1 53 -0,6 0 -9 +0,5 -1
KD 4,3 1 53 +2,9 +1 +35 -3,8 -62

Uleåborgs valkrets - Alavieska - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 21
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 2 056
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 1 230
Valdeltagande 60,1% Godkända röster 2008 1 266
Valdeltagande 2008 62,2% Godkända röster 2011 1 423
Valdeltagande 2011 69,6% Förkastade röster 6
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 65,2 63,9 64,5 346 447 793 14 -10,5 -156 -3 +5,2 -51
Sannf 20,3 21,6 21,1 108 151 259 4 +6,0 +68 +1 +4,8 +28
Saml 4,0 7,3 5,9 21 51 72 1 +2,2 +26 +1 +3,1 +33
VÄNST 5,3 3,6 4,3 28 25 53 1 -0,6 -9 0 +0,5 -1
KD 5,3 3,6 4,3 28 25 53 1 +2,9 +35 +1 -3,8 -62