Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Tavastlands valkrets - Asikkala - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 35
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 6 963
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 4 426
Valdeltagande 64,0% Godkända röster 2008 4 445
Valdeltagande 2008 64,0% Godkända röster 2011 4 929
Valdeltagande 2011 72,3% Förkastade röster 32
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 34,0 13 1 507 -5,0 -2 -227 +13,2 +481
Saml 24,7 9 1 092 -3,8 -1 -173 +4,2 +81
Sannf 18,0 6 795 +12,9 +5 +572 -8,8 -526
SDP 11,5 4 511 -2,6 -1 -116 -3,7 -240
Gröna 4,4 1 195 +0,5 0 +21 +0,7 +12
KD 4,2 1 188 -2,1 -1 -92 -3,8 -210
VÄNST 3,1 1 138 -0,1 0 -4 -0,9 -59

Tavastlands valkrets - Asikkala - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 35
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 6 963
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 4 426
Valdeltagande 64,0% Godkända röster 2008 4 445
Valdeltagande 2008 64,0% Godkända röster 2011 4 929
Valdeltagande 2011 72,3% Förkastade röster 32
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 29,3 37,7 34,0 564 943 1 507 13 -5,0 -227 -2 +13,2 +481
Saml 26,8 23,1 24,7 515 577 1 092 9 -3,8 -173 -1 +4,2 +81
Sannf 19,1 17,1 18,0 367 428 795 6 +12,9 +572 +5 -8,8 -526
SDP 12,7 10,7 11,5 244 267 511 4 -2,6 -116 -1 -3,7 -240
Gröna 4,9 4,0 4,4 95 100 195 1 +0,5 +21 0 +0,7 +12
KD 3,4 4,9 4,2 65 123 188 1 -2,1 -92 -1 -3,8 -210
VÄNST 3,8 2,6 3,1 73 65 138 1 -0,1 -4 0 -0,9 -59