Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Nylands valkrets - Askola - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 27
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 3 728
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 2 262
Valdeltagande 61,0% Godkända röster 2008 2 184
Valdeltagande 2008 61,5% Godkända röster 2011 2 505
Valdeltagande 2011 69,8% Förkastade röster 12
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 32,9 10 744 -4,3 -1 -68 +11,0 +196
Saml 22,8 6 516 +0,6 0 +31 +6,7 +113
SDP 17,4 5 394 +0,5 0 +24 +2,6 +23
Sannf 11,6 3 263 +7,6 +2 +174 -20,5 -542
VÄNST 5,5 2 124 -2,0 0 -39 +0,5 -2
Gröna 6,6 1 149 -2,2 -1 -44 +1,2 +14
KD 2,9 0 65 -0,4 0 -7 +1,1 +21
Pir 0,3 0 7 +0,3 0 +7 -0,1 -3

Nylands valkrets - Askola - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 27
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 3 728
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 2 262
Valdeltagande 61,0% Godkända röster 2008 2 184
Valdeltagande 2008 61,5% Godkända röster 2011 2 505
Valdeltagande 2011 69,8% Förkastade röster 12
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 34,9 31,8 32,9 283 461 744 10 -4,3 -68 -1 +11,0 +196
Saml 20,6 24,1 22,8 167 349 516 6 +0,6 +31 0 +6,7 +113
SDP 19,9 16,1 17,4 161 233 394 5 +0,5 +24 0 +2,6 +23
Sannf 11,3 11,8 11,6 92 171 263 3 +7,6 +174 +2 -20,5 -542
VÄNST 6,0 5,2 5,5 49 75 124 2 -2,0 -39 0 +0,5 -2
Gröna 5,7 7,1 6,6 46 103 149 1 -2,2 -44 -1 +1,2 +14
KD 1,5 3,7 2,9 12 53 65 0 -0,4 -7 0 +1,1 +21
Pir 0,1 0,4 0,3 1 6 7 0 +0,3 +7 0 -0,1 -3