Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Birkalands valkrets - Birkala - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 43
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 13 482
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 8 751
Valdeltagande 65,3% Godkända röster 2008 8 118
Valdeltagande 2008 69,0% Godkända röster 2011 9 818
Valdeltagande 2011 77,1% Förkastade röster 48
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
Saml 32,6 15 2 851 -2,4 -1 +13 -0,2 -365
SDP 25,1 11 2 195 +3,5 +1 +444 +5,0 +221
Gröna 13,6 6 1 186 -3,4 -1 -193 +3,9 +235
Sannf 9,5 4 832 +5,8 +3 +529 -9,5 -1 039
C 8,4 3 739 +1,4 0 +167 +2,0 +111
VÄNST 6,9 3 604 -0,8 0 -20 +1,3 +56
KD 3,5 1 304 -0,9 -1 -52 -0,6 -92
SP 0,3 0 23 +0,3 0 +23 +0,2 +17
FKP 0,2 0 17 +0,2 0 +17 -0,2 -23

Birkalands valkrets - Birkala - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 43
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 13 482
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 8 751
Valdeltagande 65,3% Godkända röster 2008 8 118
Valdeltagande 2008 69,0% Godkända röster 2011 9 818
Valdeltagande 2011 77,1% Förkastade röster 48
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
Saml 30,7 34,0 32,6 1 175 1 676 2 851 15 -2,4 +13 -1 -0,2 -365
SDP 27,6 23,2 25,1 1 054 1 141 2 195 11 +3,5 +444 +1 +5,0 +221
Gröna 9,5 16,7 13,6 364 822 1 186 6 -3,4 -193 -1 +3,9 +235
Sannf 11,0 8,3 9,5 422 410 832 4 +5,8 +529 +3 -9,5 -1 039
C 8,1 8,7 8,4 310 429 739 3 +1,4 +167 0 +2,0 +111
VÄNST 8,9 5,3 6,9 342 262 604 3 -0,8 -20 0 +1,3 +56
KD 3,6 3,4 3,5 136 168 304 1 -0,9 -52 -1 -0,6 -92
SP 0,4 0,2 0,3 15 8 23 0 +0,3 +23 0 +0,2 +17
FKP 0,2 0,2 0,2 7 10 17 0 +0,2 +17 0 -0,2 -23