Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Nylands valkrets - Borgå - Nya fullmäktige Infotext för sidan

I tabellen visas antalet mandat respektive röstetalet för varje parti eller grupp som har fått mandat i det nya fullmäktige. Namnen kan ändra ifall rösträkningen fortfarande pågår. Det stör "ny" bredvid kandidaten om han/hon inte har suttit i det gamla fullmäktige. I slutet på raden visas kandidatens yrke samt ålder enligt vad kandidaten har uppgett. Resultaten är slutliga först efter kontrollräkningen.

Genom att klicka på kandidatens namn ser du hans/hennes understöd i de olika röstningsområdena.

    Kommunens fullmäktigemandat 51
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 38 261
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 22 577
Valdeltagande 59,4% Godkända röster 2008 23 667
Valdeltagande 2008 64,2% Godkända röster 2011 26 269
Valdeltagande 2011 71,3% Förkastade röster 151

Visa suppleanterna

Parti Kandidat   Röster Yrke ålder  
Svenska folkpartiet i Finland (SFP) Mandat 16, förändring 0
  Mikaela Nylander 1270 riksdagsledamot 42
  Janette Englund 403 kundrådgivare, näringsidkare 41
  Ulf Backman 361 bostadschef, freelanceredaktör 59
  Bodil Lund 260 fil.mag., lektor 60
  Anders Rosengren 253 agrolog, lantbrukare 50
  Kristel Pynnönen 252 jurist 30
  Björn Sundqvist ny 237 disponent 71
  Stina Lindgård ny 197 präst, arbetshandledare 48
  Pehr Sveholm ny 183 förvaltningsdirektör 61
  Berndt Långvik ny 181 vicehäradshövding 69
  Mats Nyman ny 170 pol.mag., chef för samhällsfrågor 39
  Patrick Nyholm ny 167 handledare 43
  Laura Karén ny 163 kulturproducent 42
  Catharina von Schoultz ny 162 ekon.mag., ombudsman 48
  Torbjörn Blomqvist ny 136 pol.kand., försäljningsdirektör 59
  Antti Ansas ny 129 ekon.kand. 33
  Hans Högström ny 122 pensionär 74 Suppleant
  Danica Vihinen ny 116 pol.mag., riksdagsassistent 27 Suppleant
  Christian Gustafsson ny 116 närvårdare 24 Suppleant
  Gia Mellin-Kranck ny 109 pol.kand., journalist 65 Suppleant
  Magnus Björklund ny 96 revisor 62 Suppleant
  Tomas Järvinen ny 89 verksamhetsledare 35 Suppleant
  Lena Karlsson ny 87 ped.mag., planerare 45 Suppleant
  Mats Rosqvist ny 86 ekon.mag. 54 Suppleant
  Marina Uddström ny 86 barnträdgårdslärare 51 Suppleant
  Jonas Johansson ny 84 chaufför 30 Suppleant
  Thomas Svedberg ny 83 pol.mag., inköpschef 44 Suppleant
  Malin Häggqvist ny 77 närvårdare 37 Suppleant
  Magnus Berg ny 72 båtförare, hamnoperatör 55 Suppleant
  Cecilia Björkskog ny 67 ped.mag., klasslärare 29 Suppleant
  Pasi Vehniäinen ny 64 skiftesansvarig akutvårdare 41 Suppleant
  Roger Öhman ny 61 jordbrukare 57 Suppleant
Finlands Socialdemokratiska Parti (SDP) Mandat 12, förändring -2
  Matti Nuutti 404 yrittäjä, företagare 62
  Matti Valasti 404 erityisnuorisotyöntekijä 48
  Torolf Bergström 320 rikosylikonstaapeli, kriminalöverkonstapel 72
  Jussi Sairanen ny 264 kierrätysmyymälän vetäjä 64
  Marianne Korpi 258 erikoissairaanhoitaja 46
  Tuula Virkki ny 213 sairaanhoitaja 63
  Timo Muhonen 144 työmies, eläkeläinen 60
  Tapani Eskola 133 ammatillinen opettaja 48
  Markus Hammarström ny 133 vanhempi konstaapeli 36
  Eila Kohonen ny 131 osastonhoitaja 59
  Satu Mäntyranta ny 129 pääluottamusmies, työsuojeluvaltuutettu 39
  Jaakko Jalonen 101 yrittäjä, företagare 47
  Riitta Ahola ny 98 laitosapulainen, keittiövastaava 47 Suppleant
  Juha Jokinen 94 laaja-alainen erityisopettaja, kasvatustieteiden maisteri 45 Suppleant
  Tom Ingelin 92 kiinteistönhoitoasentaja 46 Suppleant
  Anita Spring ny 88 järjestösihteeri 60 Suppleant
  Ove Blomqvist ny 82 chaufför 57 Suppleant
  Pekka Otollinen ny 81 yrittäjä, työyhteisövalmentaja 61 Suppleant
  Mirja Suhonen ny 78 työehtosihteeri, kasvatustieteiden kand. 55 Suppleant
  Ilkka Alava ny 76 yhteiskuntatieteiden maisteri, eläkeläinen 63 Suppleant
  Jouni Roponen ny 75 pääluottamusmies, työsuojeluvaltuutettu 53 Suppleant
  Arja Eenilä ny 70 luokanopettaja 65 Suppleant
  Lissa Leinonen ny 70 lähihoitaja 42 Suppleant
  Kari Kytömaa ny 66 linja-autonkuljettaja, työsuojeluvaltuutettu 53 Suppleant
Samlingspartiet (Saml) Mandat 9, förändring +1
  Taru Tujunen 593 puoluesihteeri, KM 41
  Thai Quach ny 233 asiakassihteeri, yrittäjä 20
  Markku Välimäki 211 sivistysjohtaja, eläkeläinen 66
  Jarmo Grönman 203 yrittäjä 49
  Pekka Malin 178 yrittäjä 49
  Silja Metsola ny 160 viestintäpäällikkö 51
  Raija Tölkkö ny 144 yrittäjä, företagare 63
  Perttu Tuomaala 131 diplomi-insinööri, myyntijohtaja 39
  Nina Uski ny 117 AD, yrittäjä 44
  Juha Kittilä ny 113 diplomi-insinööri 44 Suppleant
  Reijo Mokka ny 110 DI, ekonomi 68 Suppleant
  Minnamaija Mattila 93 perheterapeutti, yrittäjä 42 Suppleant
  Hilu Kangas-Ranta ny 93 projektipäällikkö, valtiotiet.maist. 36 Suppleant
  Irmeli Hoffren ny 89 sairaanhoitaja, osastonhoitaja 63 Suppleant
  Sanna Hänninen ny 84 päiväkodinjohtaja, perhepäivähoidonohjaaja 41 Suppleant
  Hilkka Knuuttila ny 79 fil.tri, kemisti 66 Suppleant
  Jari Rissanen ny 75 kotitalousopettaja, kasvatustiet. maisteri 38 Suppleant
  Jari Ilkka ny 73 technical manager 47 Suppleant
Sannfinländarna (Sannf) Mandat 6, förändring +1
  Pirkko Ruohonen-Lerner 1109 kansanedustaja, riksdagsledamot 55
  Karl Helenius ny 147 nuoriso-ohjaaja, ungdomsledare 61
  Sari Glad ny 130 HuK, kulttuurintuottaja 64
  Veijo Eskelinen 101 ylivartija 60
  Juha Elo 80 yrittäjä, FM 58
  Risto Myller ny 75 operaattori 59
  Hannu Martikainen ny 54 päihdetyöntekijä 48 Suppleant
  Pia Miettinen ny 52 lähihoitaja 35 Suppleant
  Pirkko Kallio ny 52 hammashoitaja 56 Suppleant
  Sira-Liisa Martniku ny 51 maaseutuyrittäjä, pankkitoimihenkilö 28 Suppleant
  Ismo Hannila ny 51 operaattori 51 Suppleant
  Joni Villanen ny 47 koulunkäyntiavustaja, opiskelija 26 Suppleant
Gröna förbundet (Gröna) Mandat 4, förändring -1
  Joakim Lybeck ny 204 restaurangchef, ravintolapäällikkö 55
  Sirpa Hanska ny 196 rahoituspäällikkö 60
  Janne Ekman 161 kulttuurituottaja AMK 42
  Pasi Siltakorpi ny 141 erityisopettaja, KM 49
  Jari Oksanen 138 nuorisotyönjohtaja, diakoni 46 Suppleant
  Mai Salmenkangas ny 98 lehtori, monikulttuurisuusosaaja 41 Suppleant
  Marja Wilén ny 95 palvelukodin esimies, sosionomi AMK 51 Suppleant
  Anne Wetterstrand ny 90 projektipäällikkö 46 Suppleant
Centern i Finland (C) Mandat 2, förändring 0
  Outi Lankia ny 300 ympäristöinsinööri, FM 32
  Anne Korhonen ny 208 sosiaalikasvattaja, talouspäällikkö 45
  Henna Oikarinen ny 134 äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja, FM 31 Suppleant
  Kirsi Nurme ny 121 sosiaalityöntekijä, YTM 30 Suppleant
Vänsterförbundet (VÄNST) Mandat 1, förändring 0
  Kalevi Väisänen 111 liittosihteeri, eläkeläinen 72
  Joonas Dachinger ny 81 sairaanhoitaja 41 Suppleant
  Milka Kalmanlehto ny 77 yrittäjä 32 Suppleant
Kristdemokraterna i Finland (KD) (KD) Mandat 1, förändring +1
  Jere Riikonen ny 183 merianalyytikko, marinanalytiker 38
  Lotta Hällström 107 sairaanhoitaja, valtiotieteen maisteri 39 Suppleant
  Kenneth Lönnqvist ny 60 filosofie doktor, filosofian tohtori 50 Suppleant