Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Nylands valkrets - Borgå - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 51
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 38 261
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 22 577
Valdeltagande 59,4% Godkända röster 2008 23 667
Valdeltagande 2008 64,2% Godkända röster 2011 26 269
Valdeltagande 2011 71,3% Förkastade röster 151
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
SFP 30,4 16 6 854 +0,6 0 -195 +5,2 +244
SDP 22,1 12 4 986 -3,8 -2 -1 142 +2,9 -57
Saml 16,4 9 3 712 +0,7 +1 -8 -1,6 -1 018
Sannf 11,1 6 2 505 +1,9 +1 +339 -5,4 -1 818
Gröna 8,7 4 1 963 -0,2 -1 -144 +1,0 -49
C 5,3 2 1 196 +0,4 0 +44 0,0 -196
VÄNST 3,0 1 680 -0,1 0 -57 -1,7 -562
KD 2,4 1 551 +1,1 +1 +231 +0,3 -24
KAP 0,2 0 50 0,0 0 -14 +0,1 +25
Pir 0,2 0 46 +0,2 0 +46 -0,2 -71
SP 0,1 0 20 +0,1 0 +20 -0,1 -17
FAP 0,1 0 14 +0,1 0 +14 -0,1 -23

Nylands valkrets - Borgå - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 51
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 38 261
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 22 577
Valdeltagande 59,4% Godkända röster 2008 23 667
Valdeltagande 2008 64,2% Godkända röster 2011 26 269
Valdeltagande 2011 71,3% Förkastade röster 151
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
SFP 31,6 29,3 30,4 3 312 3 542 6 854 16 +0,6 -195 0 +5,2 +244
SDP 23,3 21,0 22,1 2 443 2 543 4 986 12 -3,8 -1 142 -2 +2,9 -57
Saml 15,2 17,6 16,4 1 588 2 124 3 712 9 +0,7 -8 +1 -1,6 -1 018
Sannf 12,4 10,0 11,1 1 296 1 209 2 505 6 +1,9 +339 +1 -5,4 -1 818
Gröna 6,5 10,6 8,7 685 1 278 1 963 4 -0,2 -144 -1 +1,0 -49
C 4,6 5,9 5,3 484 712 1 196 2 +0,4 +44 0 0,0 -196
VÄNST 3,1 2,9 3,0 328 352 680 1 -0,1 -57 0 -1,7 -562
KD 2,7 2,2 2,4 279 272 551 1 +1,1 +231 +1 +0,3 -24
KAP 0,3 0,2 0,2 30 20 50 0 0,0 -14 0 +0,1 +25
Pir 0,1 0,3 0,2 14 32 46 0 +0,2 +46 0 -0,2 -71
SP 0,1 0,1 0,1 7 13 20 0 +0,1 +20 0 -0,1 -17
FAP 0,1 0,0 0,1 9 5 14 0 +0,1 +14 0 -0,1 -23