Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Uleåborgs valkrets - Brahestad - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 43
    Förändring i antalet fullmäktigemandat -21
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 19 636
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 11 056
Valdeltagande 56,6% Godkända röster 2008 11 325
Valdeltagande 2008 57,5% Godkända röster 2011 12 936
Valdeltagande 2011 66,5% Förkastade röster 53
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 40,0 18 4 422 -1,0 -12 -218 +10,6 +615
VÄNST 23,4 10 2 591 -2,1 -6 -304 -0,9 -563
SDP 13,9 6 1 538 -2,0 -4 -262 +2,4 +52
Sannf 9,6 4 1 059 +6,7 +3 +733 -9,4 -1 402
Saml 9,1 4 1 002 -2,1 -1 -262 +0,6 -88
KD 2,8 1 310 -0,7 -1 -90 -0,5 -120
Gröna 1,2 0 134 +1,2 0 +134 -1,7 -240

Uleåborgs valkrets - Brahestad - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 43
    Förändring i antalet fullmäktigemandat -21
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 19 636
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 11 056
Valdeltagande 56,6% Godkända röster 2008 11 325
Valdeltagande 2008 57,5% Godkända röster 2011 12 936
Valdeltagande 2011 66,5% Förkastade röster 53
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 39,4 40,7 40,0 2 324 2 098 4 422 18 -1,0 -218 -12 +10,6 +615
VÄNST 24,1 22,6 23,4 1 425 1 166 2 591 10 -2,1 -304 -6 -0,9 -563
SDP 13,8 14,0 13,9 816 722 1 538 6 -2,0 -262 -4 +2,4 +52
Sannf 9,4 9,8 9,6 556 503 1 059 4 +6,7 +733 +3 -9,4 -1 402
Saml 9,9 8,1 9,1 585 417 1 002 4 -2,1 -262 -1 +0,6 -88
KD 2,5 3,2 2,8 147 163 310 1 -0,7 -90 -1 -0,5 -120
Gröna 0,8 1,6 1,2 49 85 134 0 +1,2 +134 0 -1,7 -240