Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Lapplands valkrets - Enare - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 27
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 5 622
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 3 472
Valdeltagande 62,2% Godkända röster 2008 3 691
Valdeltagande 2008 66,1% Godkända röster 2011 3 604
Valdeltagande 2011 64,3% Förkastade röster 23
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
Saml 36,4 11 1 263 +20,7 +7 +683 +25,9 +884
C 26,4 8 918 -2,2 0 -140 -9,8 -387
VÄNST 12,7 3 441 -3,3 -2 -149 -1,1 -57
SDP 10,3 3 358 +1,5 +1 +32 +0,5 +5
Sannf 6,0 1 208 +3,4 +1 +114 -13,2 -483
Gröna 4,9 1 170 -0,4 0 -26 -1,7 -69
SFP 2,0 0 70 +2,0 0 +70 -0,2 -11
E78 1,2 0 40 - - - - -
KD 0,1 0 4 -0,3 0 -10 -1,1 -40

Lapplands valkrets - Enare - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 27
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 5 622
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 3 472
Valdeltagande 62,2% Godkända röster 2008 3 691
Valdeltagande 2008 66,1% Godkända röster 2011 3 604
Valdeltagande 2011 64,3% Förkastade röster 23
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
Saml 37,0 35,8 36,4 642 621 1 263 11 +20,7 +683 +7 +25,9 +884
C 25,8 27,0 26,4 449 469 918 8 -2,2 -140 0 -9,8 -387
VÄNST 12,6 12,8 12,7 219 222 441 3 -3,3 -149 -2 -1,1 -57
SDP 12,3 8,4 10,3 213 145 358 3 +1,5 +32 +1 +0,5 +5
Sannf 5,0 7,0 6,0 87 121 208 1 +3,4 +114 +1 -13,2 -483
Gröna 4,1 5,6 4,9 72 98 170 1 -0,4 -26 0 -1,7 -69
SFP 1,7 2,3 2,0 30 40 70 0 +2,0 +70 0 -0,2 -11
E78 1,3 1,0 1,2 22 18 40 0 - - - - -
KD 0,2 0,1 0,1 3 1 4 0 -0,3 -10 0 -1,1 -40