Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Nylands valkrets - Esbo - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 75
    Förändring i antalet fullmäktigemandat +8
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 194 496
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 114 725
Valdeltagande 59,3% Godkända röster 2008 113 300
Valdeltagande 2008 62,6% Godkända röster 2011 139 297
Valdeltagande 2011 78,0% Förkastade röster 534
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
Saml 36,0 29 41 357 -1,7 +3 -1 445 -4,4 -14 951
Gröna 16,7 13 19 209 +0,9 +2 +1 247 +5,2 +3 106
SDP 13,6 10 15 556 -0,4 +1 -220 -0,8 -4 465
Sannf 12,4 10 14 228 +0,8 +3 +1 057 -2,2 -6 051
SFP 9,6 7 10 987 +0,9 +1 +1 127 +2,9 +1 657
C 3,7 2 4 261 -0,5 -1 -495 -0,6 -1 764
VÄNST 3,5 2 3 963 -0,2 0 -141 -0,1 -987
KD 3,1 2 3 607 -0,4 0 -451 +0,4 -146
Pir 0,6 0 703 +0,6 0 +703 -0,3 -596
FKP 0,2 0 253 -0,1 0 -71 0,0 -6
FFV 0,2 0 238 -0,1 -1 -122 +0,1 +68
F11 0,2 0 186 +0,2 0 +186 -0,1 -241
SP 0,1 0 65 0,0 0 +26 0,0 -54
FAP 0,1 0 63 0,0 0 +39 0,0 -12
KAP 0,0 0 49 0,0 0 -15 0,0 -13

Nylands valkrets - Esbo - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 75
    Förändring i antalet fullmäktigemandat +8
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 194 496
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 114 725
Valdeltagande 59,3% Godkända röster 2008 113 300
Valdeltagande 2008 62,6% Godkända röster 2011 139 297
Valdeltagande 2011 78,0% Förkastade röster 534
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
Saml 33,2 37,5 36,0 13 044 28 313 41 357 29 -1,7 -1 445 +3 -4,4 -14 951
Gröna 12,4 19,0 16,7 4 858 14 351 19 209 13 +0,9 +1 247 +2 +5,2 +3 106
SDP 17,1 11,7 13,6 6 710 8 846 15 556 10 -0,4 -220 +1 -0,8 -4 465
Sannf 14,5 11,3 12,4 5 687 8 541 14 228 10 +0,8 +1 057 +3 -2,2 -6 051
SFP 10,1 9,3 9,6 3 978 7 009 10 987 7 +0,9 +1 127 +1 +2,9 +1 657
C 4,0 3,6 3,7 1 567 2 694 4 261 2 -0,5 -495 -1 -0,6 -1 764
VÄNST 4,1 3,1 3,5 1 591 2 372 3 963 2 -0,2 -141 0 -0,1 -987
KD 3,4 3,0 3,1 1 320 2 287 3 607 2 -0,4 -451 0 +0,4 -146
Pir 0,4 0,7 0,6 171 532 703 0 +0,6 +703 0 -0,3 -596
FKP 0,3 0,2 0,2 118 135 253 0 -0,1 -71 0 0,0 -6
FFV 0,2 0,2 0,2 94 144 238 0 -0,1 -122 -1 +0,1 +68
F11 0,2 0,1 0,2 76 110 186 0 +0,2 +186 0 -0,1 -241
SP 0,0 0,1 0,1 17 48 65 0 0,0 +26 0 0,0 -54
FAP 0,1 0,1 0,1 20 43 63 0 0,0 +39 0 0,0 -12
KAP 0,0 0,0 0,0 15 34 49 0 0,0 -15 0 0,0 -13