Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Vasa valkrets - Etseri - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 27
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 5 201
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 3 006
Valdeltagande 58,1% Godkända röster 2008 3 133
Valdeltagande 2008 58,7% Godkända röster 2011 3 623
Valdeltagande 2011 69,4% Förkastade röster 18
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 46,3 13 1 392 +12,4 +3 +331 -7,9 -572
SDP 18,1 5 543 -4,8 -1 -173 +4,9 +66
Saml 16,7 4 502 -3,8 -2 -139 +9,9 +257
KD 7,8 2 235 +1,4 0 +33 +4,2 +103
Sannf 7,1 2 212 -2,9 0 -101 -12,1 -482
VÄNST 4,1 1 122 +0,7 0 +16 +2,7 +72

Vasa valkrets - Etseri - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 27
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 5 201
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 3 006
Valdeltagande 58,1% Godkända röster 2008 3 133
Valdeltagande 2008 58,7% Godkända röster 2011 3 623
Valdeltagande 2011 69,4% Förkastade röster 18
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 45,5 47,1 46,3 664 728 1 392 13 +12,4 +331 +3 -7,9 -572
SDP 19,2 17,0 18,1 280 263 543 5 -4,8 -173 -1 +4,9 +66
Saml 17,6 15,8 16,7 257 245 502 4 -3,8 -139 -2 +9,9 +257
KD 7,9 7,8 7,8 115 120 235 2 +1,4 +33 0 +4,2 +103
Sannf 5,2 8,8 7,1 76 136 212 2 -2,9 -101 0 -12,1 -482
VÄNST 4,7 3,5 4,1 68 54 122 1 +0,7 +16 0 +2,7 +72