Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Tavastlands valkrets - Forssa - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 43
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 14 772
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 8 890
Valdeltagande 60,5% Godkända röster 2008 9 297
Valdeltagande 2008 63,8% Godkända röster 2011 10 044
Valdeltagande 2011 69,4% Förkastade röster 51
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
Saml 26,5 12 2 354 +9,7 +5 +798 +10,8 +775
SDP 25,0 11 2 220 -5,5 -3 -616 +2,8 -5
C 18,5 8 1 644 -6,2 -3 -649 -7,2 -935
VÄNST 14,6 6 1 298 -2,2 -1 -263 +3,9 +219
Sannf 8,6 4 764 +5,0 +3 +432 -9,1 -1 009
Gröna 4,3 1 379 -0,2 -1 -40 +1,2 +67
KD 2,6 1 231 -0,6 0 -69 -1,2 -150

Tavastlands valkrets - Forssa - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 43
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 14 772
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 8 890
Valdeltagande 60,5% Godkända röster 2008 9 297
Valdeltagande 2008 63,8% Godkända röster 2011 10 044
Valdeltagande 2011 69,4% Förkastade röster 51
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
Saml 26,8 26,1 26,5 1 277 1 077 2 354 12 +9,7 +798 +5 +10,8 +775
SDP 26,6 23,1 25,0 1 266 954 2 220 11 -5,5 -616 -3 +2,8 -5
C 18,3 18,7 18,5 874 770 1 644 8 -6,2 -649 -3 -7,2 -935
VÄNST 13,1 16,3 14,6 625 673 1 298 6 -2,2 -263 -1 +3,9 +219
Sannf 8,2 9,0 8,6 391 373 764 4 +5,0 +432 +3 -9,1 -1 009
Gröna 4,0 4,5 4,3 193 186 379 1 -0,2 -40 -1 +1,2 +67
KD 3,0 2,2 2,6 141 90 231 1 -0,6 -69 0 -1,2 -150