Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Nylands valkrets - Grankulla - Nya fullmäktige Infotext för sidan

I tabellen visas antalet mandat respektive röstetalet för varje parti eller grupp som har fått mandat i det nya fullmäktige. Namnen kan ändra ifall rösträkningen fortfarande pågår. Det stör "ny" bredvid kandidaten om han/hon inte har suttit i det gamla fullmäktige. I slutet på raden visas kandidatens yrke samt ålder enligt vad kandidaten har uppgett. Resultaten är slutliga först efter kontrollräkningen.

Genom att klicka på kandidatens namn ser du hans/hennes understöd i de olika röstningsområdena.

    Kommunens fullmäktigemandat 35
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 6 700
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 5 066
Valdeltagande 76,0% Godkända röster 2008 4 049
Valdeltagande 2008 64,1% Godkända röster 2011 5 538
Valdeltagande 2011 85,9% Förkastade röster 25

Visa suppleanterna

Parti Kandidat   Röster Yrke ålder  
Svenska folkpartiet i Finland (SFP) Mandat 18, förändring 0
  Finn Berg 356 vicehäradshövding, direktör 68
  Veronica Rehn-Kivi 308 arkitekt, byggnadstillsynschef 56
  Johan Johansson 113 partisekreterare 44
  Johan Hallbäck 100 privatföretagare 48
  Camilla Sederholm 96 pol.mag., nordisk miljökoordinator 44
  Alf Skogster 95 pensionär, vicehäradshövding 69
  Patrik Limnell 90 försäljningschef 60
  Nina Colliander-Nyman ny 86 journalist, pol.mag. 45
  Anna Lena Karlsson-Finne 85 socionom, barnskyddsarbetare 51
  Stefan Stenberg 82 diplomekonom 55
  Johanna Hammarberg ny 79 ekon.mag., ekon.chef 44
  Johanna Savander 70 fil.mag., kommunikationskoordinator 40
  Christel Lamberg-Allardt ny 63 professor, prefekt 63
  Ulf-Johan Sunabacka 59 klasslärare 56
  Sofia Stolt ny 56 fil.mag., lärare 30
  Daniel Nyberg ny 56 studerande 25
  Veronica Fellman ny 54 fil.mag., verksamhetsledare 51
  Robert Vaenerberg ny 50 ekon.mag., MBA 48
  Tiina Nystén ny 47 advokat, asianajaja 53 Suppleant
  Panu Ihamuotila ny 46 enhetsdirektör, yksikönjohtaja 42 Suppleant
  Fredrik Waselius 46 musiker, chaufför 34 Suppleant
  Agneta Selroos ny 40 pol.mag., kommunikationsdirektör 51 Suppleant
  Patrick Enckell ny 34 tekn.lic. 75 Suppleant
  Jan Mäkiö 33 specialungdomsledare 48 Suppleant
  Jukka Louhija ny 32 geriatrian ja sisätautien erikoislääk., specialläkare i geriatri o. inre medicin 51 Suppleant
  Piero Pollesello ny 30 global brand manager, docent 52 Suppleant
  Marina Almark ny 26 kundservicechef 55 Suppleant
  Jens Tegengren ny 23 sales representative 27 Suppleant
  Valter Huldén ny 21 studerande 22 Suppleant
  Eric Cronstedt ny 19 ekon.mag., MBA 49 Suppleant
  Catharina Gylling-Bärlund ny 19 ekon.mag., skidlärare 40 Suppleant
  Christoffer Lindqvist ny 18 dipl.ing., företagare 60 Suppleant
  Camilla Mäkinen ny 18 studerande 21 Suppleant
  Pia-Maria Lindén-Linna ny 17 dipl.ing., riksdagsmedarbetare 55 Suppleant
  Guy Willman ny 14 ekon.mag. 60 Suppleant
  Carl-Göran Karlsson ny 12 dipl.ing., pensionär 69 Suppleant
Samlingspartiet (Saml) Mandat 12, förändring -1
  Tapani Ala-Reinikka 307 rehtori, kaupunginhallituksen pj. 70
  Tiina Rintamäki-Ovaska 180 varatuomari, henkikirjoittaja 51
  Lauri Ant-Wuorinen 157 toimitusjohtaja, KTM 31
  Marianne Kivelä 145 KTT 34
  Annukka Alapappila 130 TtM, liikunta-asiantuntija 48
  Pertti Eklund 76 tekniikan lisensiaatti, valtuuston I vpj. 76
  Pekka Herkama 72 lehtori 73
  Heikki Kurkela 68 johtaja, MBA 47
  Virva Wahlstedt 66 kasvatustieteen maisteri 49
  Martta Jämsén ny 57 ylioppilas 19
  Irmeli Viherluoto-Lindström ny 52 FM 64
  Risto Artjoki ny 43 valtiosihteeri 48
  Olavi Tupamäki ny 40 diplomi-insinööri, yrittäjä 68 Suppleant
  Riitta Rekiranta ny 36 rehtori 59 Suppleant
  Minna Grönblom ny 34 KM, erityisopettaja 43 Suppleant
  Juha Björnman ny 28 yrittäjä 50 Suppleant
  Irina Rekiranta-Luukkonen ny 27 opettaja 29 Suppleant
  Matti Kauppila ny 27 aikuislukion rehtori 47 Suppleant
  Martti Syväniemi 23 DI, Eteva pj. 61 Suppleant
  Pekka Oksanen ny 21 tekn.tri., eläkeläinen 70 Suppleant
  Emma Heikkilä ny 18 studerande 18 Suppleant
  Matti Kivinen ny 14 eläkeläinen 75 Suppleant
  Elena Vainio ny 13 palvelupäällikkö 36 Suppleant
  Leena Ström ny 12 audionomi 68 Suppleant
Gröna förbundet (Gröna) Mandat 2, förändring 0
  Juha Pesonen 141 kasvatustieteiden maisteri, kaupunginvaltuuston II vpj. 36
  Margit Peltovirta ny 58 teologian maisteri, oppilaitospastori 51
  Vesa Helkkula ny 46 toimitusjohtaja, DI, verkställande direktör, DI 53 Suppleant
  Anita Antskog-Karstinen 43 ekonomi, kaupunginvaltuutettu 67 Suppleant
Finlands Socialdemokratiska Parti (SDP) Mandat 1, förändring 0
  Pirjo Laurila ny 57 lähihoitaja, pääluottamusmies 51
  Tapani Jääskeläinen ny 34 toimitusjohtaja 70 Suppleant
  Erkki Karimaa ny 30 filosofian tohtori, kehittämispäällikkö 68 Suppleant
Sannfinländarna (Sannf) Mandat 1, förändring +1
  Taisto Miettinen ny 81 varatuomari, kauppatieteiden lisensiaatti 47
  Jarkko Huttunen ny 43 tekniikan lisensiaatti, yrittäjä 53 Suppleant
  Esko Suominen ny 20 eläkeläinen, yrittäjä 66 Suppleant
Kristdemokraterna i Finland (KD) (KD) Mandat 1, förändring 0
  Pauli Tuohioja 60 rovasti 64
  Noora Ijäs ny 27 opiskelija 21 Suppleant