Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Uleåborgs valkrets - Haapavesi - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 27
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 5 440
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 3 322
Valdeltagande 61,3% Godkända röster 2008 3 567
Valdeltagande 2008 64,2% Godkända röster 2011 3 620
Valdeltagande 2011 65,8% Förkastade röster 13
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 60,3 18 2 002 +4,9 +1 +28 +5,0 +3
VÄNST 12,7 3 421 -0,3 -1 -41 +3,2 +79
Sannf 9,9 3 328 +0,5 +1 -7 -7,0 -284
Saml 5,1 1 169 -2,8 -1 -114 +0,5 +4
VaVa 4,7 1 155 - - - - -
SDP 3,5 1 117 +0,3 +1 +2 -3,0 -118
KD 2,4 0 79 +0,9 0 +25 -1,7 -70
Gröna 1,5 0 51 -1,3 0 -49 -0,7 -29

Uleåborgs valkrets - Haapavesi - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 27
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 5 440
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 3 322
Valdeltagande 61,3% Godkända röster 2008 3 567
Valdeltagande 2008 64,2% Godkända röster 2011 3 620
Valdeltagande 2011 65,8% Förkastade röster 13
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 59,9 60,6 60,3 863 1 139 2 002 18 +4,9 +28 +1 +5,0 +3
VÄNST 14,2 11,5 12,7 205 216 421 3 -0,3 -41 -1 +3,2 +79
Sannf 9,4 10,2 9,9 136 192 328 3 +0,5 -7 +1 -7,0 -284
Saml 4,4 5,6 5,1 64 105 169 1 -2,8 -114 -1 +0,5 +4
VaVa 4,1 5,1 4,7 59 96 155 1 - - - - -
SDP 3,3 3,7 3,5 47 70 117 1 +0,3 +2 +1 -3,0 -118
KD 3,3 1,6 2,4 48 31 79 0 +0,9 +25 0 -1,7 -70
Gröna 1,3 1,7 1,5 19 32 51 0 -1,3 -49 0 -0,7 -29