Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Vasa valkrets - Halsua - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 17
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 1 021
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 707
Valdeltagande 69,5% Godkända röster 2008 761
Valdeltagande 2008 70,9% Godkända röster 2011 773
Valdeltagande 2011 74,5% Förkastade röster 3
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 61,5 12 435 -1,8 0 -47 +7,8 +20
Sannf 24,9 4 176 +5,6 +1 +29 -3,7 -45
KD 9,6 1 68 +2,1 0 +11 +1,1 +2
SDP 3,0 0 21 -5,7 -1 -45 -1,6 -14
E34 1,0 0 7 - - - - -

Vasa valkrets - Halsua - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 17
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 1 021
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 707
Valdeltagande 69,5% Godkända röster 2008 761
Valdeltagande 2008 70,9% Godkända röster 2011 773
Valdeltagande 2011 74,5% Förkastade röster 3
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 60,9 62,4 61,5 241 194 435 12 -1,8 -47 0 +7,8 +20
Sannf 25,8 23,8 24,9 102 74 176 4 +5,6 +29 +1 -3,7 -45
KD 9,3 10,0 9,6 37 31 68 1 +2,1 +11 0 +1,1 +2
SDP 3,8 1,9 3,0 15 6 21 0 -5,7 -45 -1 -1,6 -14
E34 0,3 1,9 1,0 1 6 7 0 - - - - -