Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Tavastlands valkrets - Hämeenkoski - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 21
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 1 720
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 1 081
Valdeltagande 63,1% Godkända röster 2008 1 131
Valdeltagande 2008 65,9% Godkända röster 2011 1 244
Valdeltagande 2011 72,8% Förkastade röster 5
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 36,4 8 393 -1,8 0 -39 +11,3 +81
Saml 31,5 7 340 -4,7 -1 -69 +6,5 +30
SDP 19,2 4 208 -1,4 0 -25 +5,2 +33
Sannf 13,0 2 140 +13,0 +2 +140 -10,1 -147

Tavastlands valkrets - Hämeenkoski - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 21
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 1 720
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 1 081
Valdeltagande 63,1% Godkända röster 2008 1 131
Valdeltagande 2008 65,9% Godkända röster 2011 1 244
Valdeltagande 2011 72,8% Förkastade röster 5
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 33,6 39,8 36,4 201 192 393 8 -1,8 -39 0 +11,3 +81
Saml 30,1 33,2 31,5 180 160 340 7 -4,7 -69 -1 +6,5 +30
SDP 22,9 14,7 19,2 137 71 208 4 -1,4 -25 0 +5,2 +33
Sannf 13,5 12,2 13,0 81 59 140 2 +13,0 +140 +2 -10,1 -147