Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Nylands valkrets - Hangö - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 35
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 7 624
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 4 589
Valdeltagande 60,5% Godkända röster 2008 4 778
Valdeltagande 2008 61,2% Godkända röster 2011 4 973
Valdeltagande 2011 65,6% Förkastade röster 25
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
SDP 32,2 12 1 476 -1,4 -1 -128 +2,4 -6
SFP 31,1 11 1 428 -3,2 -2 -213 +5,2 +141
VÄNST 10,9 4 500 +1,4 +1 +44 +4,6 +186
Saml 10,8 4 495 +1,8 +1 +68 -2,6 -170
Sannf 7,4 2 341 +7,4 +2 +341 -5,4 -295
KD 3,7 1 169 -0,9 0 -50 +0,1 -10
C 2,9 1 133 -4,0 -1 -197 -0,1 -16
Gröna 0,7 0 33 -1,4 0 -68 -3,1 -158
FKP 0,3 0 14 +0,3 0 +14 +0,1 +4

Nylands valkrets - Hangö - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 35
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 7 624
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 4 589
Valdeltagande 60,5% Godkända röster 2008 4 778
Valdeltagande 2008 61,2% Godkända röster 2011 4 973
Valdeltagande 2011 65,6% Förkastade röster 25
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
SDP 33,7 31,3 32,2 580 896 1 476 12 -1,4 -128 -1 +2,4 -6
SFP 32,7 30,2 31,1 563 865 1 428 11 -3,2 -213 -2 +5,2 +141
VÄNST 9,9 11,5 10,9 171 329 500 4 +1,4 +44 +1 +4,6 +186
Saml 11,0 10,6 10,8 190 305 495 4 +1,8 +68 +1 -2,6 -170
Sannf 6,1 8,2 7,4 105 236 341 2 +7,4 +341 +2 -5,4 -295
KD 3,4 3,9 3,7 58 111 169 1 -0,9 -50 0 +0,1 -10
C 2,2 3,3 2,9 38 95 133 1 -4,0 -197 -1 -0,1 -16
Gröna 0,6 0,8 0,7 11 22 33 0 -1,4 -68 0 -3,1 -158
FKP 0,3 0,3 0,3 6 8 14 0 +0,3 +14 0 +0,1 +4