Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Mellersta Finlands valkrets - Hankasalmi - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 27
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 4 416
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 2 820
Valdeltagande 64,1% Godkända röster 2008 2 946
Valdeltagande 2008 66,1% Godkända röster 2011 3 002
Valdeltagande 2011 67,4% Förkastade röster 10
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 44,0 13 1 242 +2,5 +1 +19 +9,1 +194
SDP 17,1 5 482 -3,6 -1 -127 +3,2 +64
Sannf 13,8 4 390 +7,7 +3 +210 -12,7 -407
VÄNST 12,3 3 347 -3,8 -1 -126 +4,5 +112
Saml 6,2 1 175 -2,0 -1 -67 -2,9 -98
KD 5,4 1 151 -1,2 -1 -41 +1,3 +28
Gröna 1,2 0 33 +1,2 0 +33 -1,2 -37

Mellersta Finlands valkrets - Hankasalmi - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 27
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 4 416
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 2 820
Valdeltagande 64,1% Godkända röster 2008 2 946
Valdeltagande 2008 66,1% Godkända röster 2011 3 002
Valdeltagande 2011 67,4% Förkastade röster 10
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 44,5 43,5 44,0 652 590 1 242 13 +2,5 +19 +1 +9,1 +194
SDP 17,1 17,0 17,1 251 231 482 5 -3,6 -127 -1 +3,2 +64
Sannf 12,2 15,6 13,8 179 211 390 4 +7,7 +210 +3 -12,7 -407
VÄNST 12,8 11,7 12,3 188 159 347 3 -3,8 -126 -1 +4,5 +112
Saml 6,8 5,5 6,2 100 75 175 1 -2,0 -67 -1 -2,9 -98
KD 5,4 5,3 5,4 79 72 151 1 -1,2 -41 -1 +1,3 +28
Gröna 1,1 1,3 1,2 16 17 33 0 +1,2 +33 0 -1,2 -37