Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Tavastlands valkrets - Hartola - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 21
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 2 768
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 1 682
Valdeltagande 61,2% Godkända röster 2008 1 740
Valdeltagande 2008 60,1% Godkända röster 2011 1 783
Valdeltagande 2011 64,1% Förkastade röster 11
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 37,8 8 635 -1,1 -1 -41 +11,6 +168
Saml 26,3 6 443 -2,6 0 -61 +3,3 +33
SDP 18,4 4 310 -4,7 -1 -92 -0,1 -20
Sannf 14,1 3 237 +14,1 +3 +237 -3,8 -82
VÄNST 3,4 0 57 -2,8 -1 -51 -1,6 -32

Tavastlands valkrets - Hartola - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 21
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 2 768
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 1 682
Valdeltagande 61,2% Godkända röster 2008 1 740
Valdeltagande 2008 60,1% Godkända röster 2011 1 783
Valdeltagande 2011 64,1% Förkastade röster 11
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 39,1 36,2 37,8 358 277 635 8 -1,1 -41 -1 +11,6 +168
Saml 26,2 26,5 26,3 240 203 443 6 -2,6 -61 0 +3,3 +33
SDP 15,1 22,5 18,4 138 172 310 4 -4,7 -92 -1 -0,1 -20
Sannf 15,3 12,7 14,1 140 97 237 3 +14,1 +237 +3 -3,8 -82
VÄNST 4,4 2,2 3,4 40 17 57 0 -2,8 -51 -1 -1,6 -32