Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Tavastlands valkrets - Hausjärvi - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 35
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 6 787
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 3 755
Valdeltagande 55,7% Godkända röster 2008 3 897
Valdeltagande 2008 60,1% Godkända röster 2011 4 522
Valdeltagande 2011 68,8% Förkastade röster 22
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 26,5 10 995 -2,9 -1 -149 +7,3 +129
SDP 25,1 9 942 -5,9 -2 -264 +3,4 -37
Saml 22,5 8 844 -2,9 -1 -143 +4,8 +45
Sannf 13,8 5 519 +11,5 +5 +428 -7,1 -429
KD 4,8 1 179 -0,9 -1 -43 -2,6 -155
Gröna 4,2 1 156 +1,5 0 +52 -0,1 -35
VÄNST 3,2 1 120 -0,5 0 -23 -4,2 -215

Tavastlands valkrets - Hausjärvi - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 35
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 6 787
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 3 755
Valdeltagande 55,7% Godkända röster 2008 3 897
Valdeltagande 2008 60,1% Godkända röster 2011 4 522
Valdeltagande 2011 68,8% Förkastade röster 22
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 26,9 26,3 26,5 341 654 995 10 -2,9 -149 -1 +7,3 +129
SDP 25,2 25,1 25,1 319 623 942 9 -5,9 -264 -2 +3,4 -37
Saml 23,4 22,0 22,5 297 547 844 8 -2,9 -143 -1 +4,8 +45
Sannf 13,4 14,0 13,8 170 349 519 5 +11,5 +428 +5 -7,1 -429
KD 5,1 4,6 4,8 65 114 179 1 -0,9 -43 -1 -2,6 -155
Gröna 2,8 4,9 4,2 35 121 156 1 +1,5 +52 0 -0,1 -35
VÄNST 3,2 3,2 3,2 41 79 120 1 -0,5 -23 0 -4,2 -215