Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Södra Savolax valkrets - Heinävesi - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 21
    Förändring i antalet fullmäktigemandat -6
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 3 197
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 2 082
Valdeltagande 65,3% Godkända röster 2008 2 208
Valdeltagande 2008 64,7% Godkända röster 2011 2 193
Valdeltagande 2011 67,5% Förkastade röster 7
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 24,7 6 515 -11,7 -5 -290 -3,8 -110
Saml 21,5 5 448 +11,6 +3 +230 +11,6 +231
SDP 21,0 5 437 -4,9 -1 -135 -4,6 -124
Sannf 16,3 3 340 +12,6 +2 +258 -2,0 -61
KD 6,7 1 140 +0,1 0 -6 -2,0 -52
YL A 6,5 1 136 - - - - -
VÄNST 3,2 0 66 -1,9 -3 -45 -0,7 -19

Södra Savolax valkrets - Heinävesi - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 21
    Förändring i antalet fullmäktigemandat -6
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 3 197
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 2 082
Valdeltagande 65,3% Godkända röster 2008 2 208
Valdeltagande 2008 64,7% Godkända röster 2011 2 193
Valdeltagande 2011 67,5% Förkastade röster 7
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 24,6 24,9 24,7 309 206 515 6 -11,7 -290 -5 -3,8 -110
Saml 19,5 24,6 21,5 244 204 448 5 +11,6 +230 +3 +11,6 +231
SDP 21,7 19,9 21,0 272 165 437 5 -4,9 -135 -1 -4,6 -124
Sannf 17,1 15,1 16,3 215 125 340 3 +12,6 +258 +2 -2,0 -61
KD 7,3 5,9 6,7 91 49 140 1 +0,1 -6 0 -2,0 -52
YL A 6,2 7,0 6,5 78 58 136 1 - - - - -
VÄNST 3,6 2,5 3,2 45 21 66 0 -1,9 -45 -3 -0,7 -19