Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Tavastlands valkrets - Heinola - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 43
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 16 696
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 9 960
Valdeltagande 60,0% Godkända röster 2008 10 530
Valdeltagande 2008 62,9% Godkända röster 2011 10 874
Valdeltagande 2011 66,3% Förkastade röster 50
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
SDP 25,6 12 2 549 -3,1 -1 -468 -5,9 -878
Saml 20,2 10 2 012 -6,9 -3 -837 +2,5 +85
YL1 20,0 9 1 990 - - - - -
Sannf 9,6 4 956 +6,9 +3 +676 -8,2 -978
KD 7,6 3 758 +1,5 +1 +113 +0,3 -34
C 7,6 3 755 -4,2 -2 -486 -6,3 -749
VÄNST 2,9 1 284 -3,9 -2 -431 -3,0 -354
FKP 2,6 1 260 +0,6 +1 +48 +1,0 +80
E166 2,0 0 199 - - - - -
Gröna 2,0 0 197 -1,6 -1 -175 -1,4 -173

Tavastlands valkrets - Heinola - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 43
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 16 696
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 9 960
Valdeltagande 60,0% Godkända röster 2008 10 530
Valdeltagande 2008 62,9% Godkända röster 2011 10 874
Valdeltagande 2011 66,3% Förkastade röster 50
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
SDP 26,6 24,8 25,6 1 185 1 364 2 549 12 -3,1 -468 -1 -5,9 -878
Saml 22,1 18,7 20,2 984 1 028 2 012 10 -6,9 -837 -3 +2,5 +85
YL1 16,5 22,8 20,0 738 1 252 1 990 9 - - - - -
Sannf 9,1 10,0 9,6 408 548 956 4 +6,9 +676 +3 -8,2 -978
KD 8,7 6,7 7,6 389 369 758 3 +1,5 +113 +1 +0,3 -34
C 7,6 7,5 7,6 340 415 755 3 -4,2 -486 -2 -6,3 -749
VÄNST 2,8 2,9 2,9 124 160 284 1 -3,9 -431 -2 -3,0 -354
FKP 2,6 2,6 2,6 117 143 260 1 +0,6 +48 +1 +1,0 +80
E166 2,2 1,8 2,0 99 100 199 0 - - - - -
Gröna 1,7 2,2 2,0 76 121 197 0 -1,6 -175 -1 -1,4 -173