Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Helsingfors valkrets - Helsingfors - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 85
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 499 692
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 285 367
Valdeltagande 57,4% Godkända röster 2008 277 794
Valdeltagande 2008 58,9% Godkända röster 2011 347 885
Valdeltagande 2011 75,5% Förkastade röster 1 420
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
Saml 26,9 23 76 813 -2,3 -3 -4 392 -0,4 -18 144
Gröna 22,3 19 63 753 -0,9 -2 -803 +5,7 +5 721
SDP 16,8 15 48 070 -1,0 -1 -1 586 -0,7 -12 851
VÄNST 10,1 9 28 906 +1,7 +2 +5 504 -0,3 -7 426
Sannf 9,4 8 26 816 +4,1 +4 +12 086 -3,6 -18 450
SFP 6,1 5 17 275 -0,2 0 -89 +0,3 -2 732
C 3,6 3 10 415 -0,6 0 -1 418 -0,9 -5 257
KD 2,2 2 6 298 -0,6 0 -1 454 -0,2 -1 964
FKP 1,3 1 3 777 -0,3 0 -770 +0,8 +1 980
Pir 0,7 0 1 987 +0,7 0 +1 987 -0,2 -987
FAP 0,1 0 277 -0,1 0 -176 -0,1 -473
FFV 0,1 0 245 -0,2 0 -438 0,0 -151
SP 0,1 0 221 0,0 0 -107 0,0 -185
Edist. 0,0 0 139 - - - - -
F11 0,0 0 136 0,0 0 +136 -0,2 -776
KAP 0,0 0 98 0,0 0 -46 0,0 -38
Lib YL 0,0 0 83 - - - - -
Maa YL 0,0 0 30 - - - - -
E1064 0,0 0 22 - - - - -
E1065 0,0 0 6 - - - - -

Helsingfors valkrets - Helsingfors - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 85
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 499 692
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 285 367
Valdeltagande 57,4% Godkända röster 2008 277 794
Valdeltagande 2008 58,9% Godkända röster 2011 347 885
Valdeltagande 2011 75,5% Förkastade röster 1 420
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
Saml 28,1 26,3 26,9 27 722 49 091 76 813 23 -2,3 -4 392 -3 -0,4 -18 144
Gröna 17,1 25,1 22,3 16 903 46 850 63 753 19 -0,9 -803 -2 +5,7 +5 721
SDP 18,9 15,8 16,8 18 644 29 426 48 070 15 -1,0 -1 586 -1 -0,7 -12 851
VÄNST 9,6 10,4 10,1 9 504 19 402 28 906 9 +1,7 +5 504 +2 -0,3 -7 426
Sannf 10,3 8,9 9,4 10 160 16 656 26 816 8 +4,1 +12 086 +4 -3,6 -18 450
SFP 6,6 5,8 6,1 6 490 10 785 17 275 5 -0,2 -89 0 +0,3 -2 732
C 4,4 3,2 3,6 4 362 6 053 10 415 3 -0,6 -1 418 0 -0,9 -5 257
KD 2,5 2,1 2,2 2 459 3 839 6 298 2 -0,6 -1 454 0 -0,2 -1 964
FKP 1,5 1,2 1,3 1 473 2 304 3 777 1 -0,3 -770 0 +0,8 +1 980
Pir 0,5 0,8 0,7 525 1 462 1 987 0 +0,7 +1 987 0 -0,2 -987
FAP 0,1 0,1 0,1 142 135 277 0 -0,1 -176 0 -0,1 -473
FFV 0,1 0,1 0,1 110 135 245 0 -0,2 -438 0 0,0 -151
SP 0,1 0,1 0,1 70 151 221 0 0,0 -107 0 0,0 -185
Edist. 0,0 0,1 0,0 44 95 139 0 - - - - -
F11 0,0 0,1 0,0 33 103 136 0 0,0 +136 0 -0,2 -776
KAP 0,0 0,0 0,0 32 66 98 0 0,0 -46 0 0,0 -38
Lib YL 0,0 0,0 0,0 17 66 83 0 - - - - -
Maa YL 0,0 0,0 0,0 10 20 30 0 - - - - -
E1064 0,0 0,0 0,0 9 13 22 0 - - - - -
E1065 0,0 0,0 0,0 1 5 6 0 - - - - -