Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Södra Savolax valkrets - Hirvensalmi - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 21
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 1 990
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 1 303
Valdeltagande 66,0% Godkända röster 2008 1 377
Valdeltagande 2008 67,6% Godkända röster 2011 1 299
Valdeltagande 2011 65,3% Förkastade röster 10
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 47,7 11 622 -8,7 -1 -155 +9,6 +127
SDP 15,4 3 201 -7,6 -2 -116 -5,1 -66
YL1 13,4 3 174 - - - - -
Saml 12,1 2 158 -5,9 -2 -90 -1,2 -15
Sannf 9,7 2 127 +9,7 +2 +127 -9,8 -127
VÄNST 1,6 0 21 +1,6 0 +21 +1,1 +15

Södra Savolax valkrets - Hirvensalmi - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 21
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 1 990
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 1 303
Valdeltagande 66,0% Godkända röster 2008 1 377
Valdeltagande 2008 67,6% Godkända röster 2011 1 299
Valdeltagande 2011 65,3% Förkastade röster 10
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 48,7 46,2 47,7 387 235 622 11 -8,7 -155 -1 +9,6 +127
SDP 15,1 15,9 15,4 120 81 201 3 -7,6 -116 -2 -5,1 -66
YL1 13,6 13,0 13,4 108 66 174 3 - - - - -
Saml 13,4 10,2 12,1 106 52 158 2 -5,9 -90 -2 -1,2 -15
Sannf 8,3 12,0 9,7 66 61 127 2 +9,7 +127 +2 -9,8 -127
VÄNST 0,9 2,8 1,6 7 14 21 0 +1,6 +21 0 +1,1 +15