Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Nylands valkrets - Högfors - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 35
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 7 265
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 4 054
Valdeltagande 56,1% Godkända röster 2008 3 243
Valdeltagande 2008 46,3% Godkända röster 2011 4 711
Valdeltagande 2011 67,1% Förkastade röster 20
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
VÄNST 22,5 8 911 -10,3 -4 -152 +7,6 +212
SDP 20,7 8 839 +2,6 +1 +252 0,0 -135
Sannf 19,0 7 771 +12,2 +5 +550 -6,1 -414
Saml 16,4 6 666 -2,8 -1 +42 -0,2 -118
C 11,5 4 468 -2,5 -1 +14 +2,3 +34
Gröna 7,4 2 298 +2,8 +1 +152 +0,1 -43
KD 2,0 0 82 -1,7 -1 -40 -1,8 -96
KAP 0,5 0 19 -0,3 0 -7 +0,3 +12

Nylands valkrets - Högfors - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 35
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 7 265
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 4 054
Valdeltagande 56,1% Godkända röster 2008 3 243
Valdeltagande 2008 46,3% Godkända röster 2011 4 711
Valdeltagande 2011 67,1% Förkastade röster 20
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
VÄNST 23,8 21,6 22,5 383 528 911 8 -10,3 -152 -4 +7,6 +212
SDP 19,7 21,3 20,7 317 522 839 8 +2,6 +252 +1 0,0 -135
Sannf 19,3 18,8 19,0 310 461 771 7 +12,2 +550 +5 -6,1 -414
Saml 17,2 15,9 16,4 277 389 666 6 -2,8 +42 -1 -0,2 -118
C 12,2 11,1 11,5 196 272 468 4 -2,5 +14 -1 +2,3 +34
Gröna 5,2 8,8 7,4 83 215 298 2 +2,8 +152 +1 +0,1 -43
KD 2,1 2,0 2,0 33 49 82 0 -1,7 -40 -1 -1,8 -96
KAP 0,4 0,5 0,5 7 12 19 0 -0,3 -7 0 +0,3 +12