Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Satakunta valkrets - Honkajoki - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 17
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 1 514
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 1 018
Valdeltagande 68,0% Godkända röster 2008 1 077
Valdeltagande 2008 68,0% Godkända röster 2011 1 025
Valdeltagande 2011 68,7% Förkastade röster 11
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 47,7 8 486 -10,0 -2 -136 -0,4 -7
Sannf 30,1 5 306 +17,6 +2 +172 -5,8 -62
VÄNST 10,8 2 110 -3,6 0 -45 +5,1 +52
Saml 9,0 2 92 -2,8 +1 -35 +4,8 +49
KD 2,4 0 24 +2,4 0 +24 +0,7 +7

Satakunta valkrets - Honkajoki - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 17
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 1 514
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 1 018
Valdeltagande 68,0% Godkända röster 2008 1 077
Valdeltagande 2008 68,0% Godkända röster 2011 1 025
Valdeltagande 2011 68,7% Förkastade röster 11
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 49,9 45,8 47,7 243 243 486 8 -10,0 -136 -2 -0,4 -7
Sannf 29,0 31,1 30,1 141 165 306 5 +17,6 +172 +2 -5,8 -62
VÄNST 11,9 9,8 10,8 58 52 110 2 -3,6 -45 0 +5,1 +52
Saml 7,8 10,2 9,0 38 54 92 2 -2,8 -35 +1 +4,8 +49
KD 1,4 3,2 2,4 7 17 24 0 +2,4 +24 0 +0,7 +7