Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Tavastlands valkrets - Humppila - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 21
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 1 989
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 1 312
Valdeltagande 66,5% Godkända röster 2008 1 415
Valdeltagande 2008 70,5% Godkända röster 2011 1 402
Valdeltagande 2011 71,3% Förkastade röster 10
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 35,5 8 466 -2,9 -1 -78 -5,6 -111
SDP 24,0 5 315 -4,5 -1 -88 +5,1 +50
Saml 13,2 3 173 -3,4 -1 -62 +4,2 +47
Gröna 10,4 2 136 +8,6 +2 +111 +8,0 +103
Sannf 9,9 2 130 +6,9 +2 +87 -7,4 -113
VÄNST 7,0 1 92 -4,6 -1 -73 +0,1 -5

Tavastlands valkrets - Humppila - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 21
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 1 989
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 1 312
Valdeltagande 66,5% Godkända röster 2008 1 415
Valdeltagande 2008 70,5% Godkända röster 2011 1 402
Valdeltagande 2011 71,3% Förkastade röster 10
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 37,1 32,9 35,5 303 163 466 8 -2,9 -78 -1 -5,6 -111
SDP 25,2 22,0 24,0 206 109 315 5 -4,5 -88 -1 +5,1 +50
Saml 11,4 16,1 13,2 93 80 173 3 -3,4 -62 -1 +4,2 +47
Gröna 11,0 9,3 10,4 90 46 136 2 +8,6 +111 +2 +8,0 +103
Sannf 7,7 13,5 9,9 63 67 130 2 +6,9 +87 +2 -7,4 -113
VÄNST 7,5 6,3 7,0 61 31 92 1 -4,6 -73 -1 +0,1 -5