Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Uleåborgs valkrets - Hyrynsalmi - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 21
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 2 258
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 1 242
Valdeltagande 55,2% Godkända röster 2008 1 225
Valdeltagande 2008 52,5% Godkända röster 2011 1 393
Valdeltagande 2011 59,7% Förkastade röster 4
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 58,6 13 728 +2,4 0 +39 +18,4 +168
VÄNST 22,9 5 284 +2,8 +1 +38 +1,4 -15
SDP 10,8 2 134 +0,6 0 +9 +5,2 +56
Sannf 7,7 1 96 +7,7 +1 +96 -16,4 -240

Uleåborgs valkrets - Hyrynsalmi - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 21
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 2 258
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 1 242
Valdeltagande 55,2% Godkända röster 2008 1 225
Valdeltagande 2008 52,5% Godkända röster 2011 1 393
Valdeltagande 2011 59,7% Förkastade röster 4
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 51,8 63,1 58,6 255 473 728 13 +2,4 +39 0 +18,4 +168
VÄNST 23,6 22,4 22,9 116 168 284 5 +2,8 +38 +1 +1,4 -15
SDP 14,6 8,3 10,8 72 62 134 2 +0,6 +9 0 +5,2 +56
Sannf 10,0 6,3 7,7 49 47 96 1 +7,7 +96 +1 -16,4 -240