Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Nylands valkrets - Hyvinge - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 51
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 36 161
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 18 595
Valdeltagande 51,7% Godkända röster 2008 19 371
Valdeltagande 2008 55,6% Godkända röster 2011 23 804
Valdeltagande 2011 68,1% Förkastade röster 92
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
Saml 27,8 15 5 175 -0,5 -1 -304 +2,7 -804
SDP 25,0 13 4 645 +1,0 0 -6 +1,0 -1 056
Sannf 14,6 7 2 711 +8,3 +4 +1 497 -7,8 -2 612
Gröna 9,7 5 1 799 -0,1 0 -98 +1,6 -123
VÄNST 9,4 5 1 753 -0,8 0 -231 +1,9 -46
C 8,2 4 1 531 -3,8 -2 -792 +0,8 -245
KD 3,7 2 680 +0,5 +1 +66 +0,8 -9
SFP 0,9 0 172 +0,3 0 +58 +0,2 -7
FKP 0,5 0 99 +0,1 0 +7 +0,2 +9
KAP 0,2 0 30 0,0 0 +8 0,0 -6

Nylands valkrets - Hyvinge - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 51
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 36 161
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 18 595
Valdeltagande 51,7% Godkända röster 2008 19 371
Valdeltagande 2008 55,6% Godkända röster 2011 23 804
Valdeltagande 2011 68,1% Förkastade röster 92
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
Saml 27,7 27,9 27,8 1 422 3 753 5 175 15 -0,5 -304 -1 +2,7 -804
SDP 25,3 24,9 25,0 1 296 3 349 4 645 13 +1,0 -6 0 +1,0 -1 056
Sannf 13,9 14,8 14,6 714 1 997 2 711 7 +8,3 +1 497 +4 -7,8 -2 612
Gröna 6,8 10,8 9,7 350 1 449 1 799 5 -0,1 -98 0 +1,6 -123
VÄNST 11,7 8,6 9,4 601 1 152 1 753 5 -0,8 -231 0 +1,9 -46
C 8,4 8,2 8,2 430 1 101 1 531 4 -3,8 -792 -2 +0,8 -245
KD 4,4 3,4 3,7 224 456 680 2 +0,5 +66 +1 +0,8 -9
SFP 1,0 0,9 0,9 52 120 172 0 +0,3 +58 0 +0,2 -7
FKP 0,6 0,5 0,5 31 68 99 0 +0,1 +7 0 +0,2 +9
KAP 0,1 0,2 0,2 6 24 30 0 0,0 +8 0 0,0 -6