Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Kymmene valkrets - Iitti - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 27
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 5 750
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 3 688
Valdeltagande 64,6% Godkända röster 2008 3 791
Valdeltagande 2008 65,8% Godkända röster 2011 3 690
Valdeltagande 2011 65,0% Förkastade röster 27
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 35,5 10 1 308 +2,8 0 +71 +10,3 +379
SDP 24,2 7 894 -4,6 -1 -199 +3,8 +139
Saml 17,4 5 640 +1,0 +1 +20 +1,0 +38
Sannf 8,1 2 298 +5,9 +2 +217 -15,2 -562
YL IS 7,0 2 259 - - - - -
VÄNST 3,9 1 143 +0,2 0 +3 -0,6 -21
Gröna 2,8 0 103 +2,8 0 +103 -0,2 -8
KD 1,2 0 43 -0,5 0 -21 -5,5 -202

Kymmene valkrets - Iitti - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 27
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 5 750
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 3 688
Valdeltagande 64,6% Godkända röster 2008 3 791
Valdeltagande 2008 65,8% Godkända röster 2011 3 690
Valdeltagande 2011 65,0% Förkastade röster 27
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 35,1 35,8 35,5 590 718 1 308 10 +2,8 +71 0 +10,3 +379
SDP 24,4 24,1 24,2 410 484 894 7 -4,6 -199 -1 +3,8 +139
Saml 17,4 17,3 17,4 293 347 640 5 +1,0 +20 +1 +1,0 +38
Sannf 8,8 7,5 8,1 148 150 298 2 +5,9 +217 +2 -15,2 -562
YL IS 6,2 7,7 7,0 104 155 259 2 - - - - -
VÄNST 4,0 3,7 3,9 68 75 143 1 +0,2 +3 0 -0,6 -21
Gröna 2,5 3,0 2,8 42 61 103 0 +2,8 +103 0 -0,2 -8
KD 1,5 0,9 1,2 25 18 43 0 -0,5 -21 0 -5,5 -202