Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Birkalands valkrets - Ikalis - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 27
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 6 066
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 3 906
Valdeltagande 64,7% Godkända röster 2008 4 092
Valdeltagande 2008 67,1% Godkända röster 2011 4 315
Valdeltagande 2011 71,1% Förkastade röster 18
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 30,9 9 1 207 -5,4 -1 -279 +2,5 -19
SDP 22,3 6 871 +0,7 0 -13 +6,3 +182
Saml 21,9 5 854 -2,8 -1 -155 +8,1 +261
Sannf 15,9 4 622 +4,8 +1 +168 -8,5 -433
KD 5,3 2 208 +2,9 +1 +110 -0,7 -50
VÄNST 3,7 1 144 -0,2 0 -17 -1,3 -73

Birkalands valkrets - Ikalis - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 27
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 6 066
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 3 906
Valdeltagande 64,7% Godkända röster 2008 4 092
Valdeltagande 2008 67,1% Godkända röster 2011 4 315
Valdeltagande 2011 71,1% Förkastade röster 18
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 30,7 31,1 30,9 669 538 1 207 9 -5,4 -279 -1 +2,5 -19
SDP 22,8 21,6 22,3 497 374 871 6 +0,7 -13 0 +6,3 +182
Saml 22,0 21,6 21,9 480 374 854 5 -2,8 -155 -1 +8,1 +261
Sannf 15,1 17,0 15,9 328 294 622 4 +4,8 +168 +1 -8,5 -433
KD 5,7 4,9 5,3 124 84 208 2 +2,9 +110 +1 -0,7 -50
VÄNST 3,6 3,8 3,7 79 65 144 1 -0,2 -17 0 -1,3 -73