Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Norra Karelens valkrets - Ilomants - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 27
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 4 941
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 2 878
Valdeltagande 58,5% Godkända röster 2008 3 106
Valdeltagande 2008 60,2% Godkända röster 2011 3 204
Valdeltagande 2011 64,6% Förkastade röster 11
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 41,5 12 1 193 -1,1 -1 -129 -0,9 -163
SDP 25,8 8 743 +2,0 +1 +4 +4,0 +45
Sannf 14,5 4 416 +8,9 +3 +243 -6,8 -265
Saml 7,1 2 203 -1,3 0 -57 +2,2 +46
VÄNST 5,9 1 170 -0,7 -1 -34 +1,9 +41
YL IS 3,1 0 88 - - - - -
KD 1,9 0 56 -3,8 -1 -123 -0,6 -24
Gröna 0,3 0 9 -1,2 0 -38 -2,2 -71

Norra Karelens valkrets - Ilomants - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 27
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 4 941
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 2 878
Valdeltagande 58,5% Godkända röster 2008 3 106
Valdeltagande 2008 60,2% Godkända röster 2011 3 204
Valdeltagande 2011 64,6% Förkastade röster 11
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 40,8 42,2 41,5 621 572 1 193 12 -1,1 -129 -1 -0,9 -163
SDP 26,4 25,2 25,8 401 342 743 8 +2,0 +4 +1 +4,0 +45
Sannf 14,2 14,7 14,5 216 200 416 4 +8,9 +243 +3 -6,8 -265
Saml 7,4 6,6 7,1 113 90 203 2 -1,3 -57 0 +2,2 +46
VÄNST 5,3 6,6 5,9 81 89 170 1 -0,7 -34 -1 +1,9 +41
YL IS 3,4 2,7 3,1 51 37 88 0 - - - - -
KD 2,1 1,8 1,9 32 24 56 0 -3,8 -123 -1 -0,6 -24
Gröna 0,4 0,2 0,3 6 3 9 0 -1,2 -38 0 -2,2 -71