Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Kymmene valkrets - Imatra - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 43
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 23 580
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 12 922
Valdeltagande 55,2% Godkända röster 2008 13 678
Valdeltagande 2008 58,2% Godkända röster 2011 15 361
Valdeltagande 2011 66,6% Förkastade röster 88
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
SDP 38,3 18 4 955 +0,2 +1 -257 +1,2 -744
Saml 24,6 11 3 176 -0,9 -1 -314 +7,6 +568
Sannf 18,8 8 2 434 +7,0 +3 +813 -4,8 -1 200
C 8,4 3 1 083 -1,1 -2 -207 -2,5 -596
Gröna 3,7 1 477 -0,6 0 -104 +0,4 -23
KD 2,9 1 372 -4,3 -1 -612 -1,1 -236
VÄNST 2,7 1 349 -0,5 0 -85 -0,7 -168
E153 0,4 0 57 - - - - -
F11 0,1 0 19 +0,1 0 +19 0,0 -5

Kymmene valkrets - Imatra - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 43
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 23 580
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 12 922
Valdeltagande 55,2% Godkända röster 2008 13 678
Valdeltagande 2008 58,2% Godkända röster 2011 15 361
Valdeltagande 2011 66,6% Förkastade röster 88
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
SDP 41,3 35,9 38,3 2 415 2 540 4 955 18 +0,2 -257 +1 +1,2 -744
Saml 24,3 24,8 24,6 1 424 1 752 3 176 11 -0,9 -314 -1 +7,6 +568
Sannf 17,0 20,4 18,8 992 1 442 2 434 8 +7,0 +813 +3 -4,8 -1 200
C 8,3 8,5 8,4 484 599 1 083 3 -1,1 -207 -2 -2,5 -596
Gröna 2,9 4,4 3,7 167 310 477 1 -0,6 -104 0 +0,4 -23
KD 3,3 2,6 2,9 191 181 372 1 -4,3 -612 -1 -1,1 -236
VÄNST 2,6 2,8 2,7 151 198 349 1 -0,5 -85 0 -0,7 -168
E153 0,3 0,6 0,4 18 39 57 0 - - - - -
F11 0,1 0,2 0,1 8 11 19 0 +0,1 +19 0 0,0 -5