Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Nylands valkrets - Ingå - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 27
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 4 326
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 3 127
Valdeltagande 72,7% Godkända röster 2008 3 145
Valdeltagande 2008 74,1% Godkända röster 2011 3 253
Valdeltagande 2011 76,7% Förkastade röster 18
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
SFP 49,9 14 1 560 +8,7 +3 +265 +8,4 +210
Saml 24,6 7 768 +7,4 +2 +227 +4,2 +107
SDP 13,3 4 417 +3,2 +1 +99 -3,5 -130
Gröna 6,2 1 195 +2,4 0 +74 +0,9 +20
Sannf 3,4 1 107 +3,4 +1 +107 -5,6 -185
KD 1,4 0 44 +1,4 0 +44 -0,1 -6
VÄNST 1,2 0 36 -0,6 0 -19 -1,2 -42

Nylands valkrets - Ingå - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 27
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 4 326
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 3 127
Valdeltagande 72,7% Godkända röster 2008 3 145
Valdeltagande 2008 74,1% Godkända röster 2011 3 253
Valdeltagande 2011 76,7% Förkastade röster 18
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
SFP 48,8 50,4 49,9 488 1 072 1 560 14 +8,7 +265 +3 +8,4 +210
Saml 20,3 26,6 24,6 203 565 768 7 +7,4 +227 +2 +4,2 +107
SDP 19,7 10,3 13,3 197 220 417 4 +3,2 +99 +1 -3,5 -130
Gröna 5,1 6,8 6,2 51 144 195 1 +2,4 +74 0 +0,9 +20
Sannf 3,5 3,4 3,4 35 72 107 1 +3,4 +107 +1 -5,6 -185
KD 1,4 1,4 1,4 14 30 44 0 +1,4 +44 0 -0,1 -6
VÄNST 1,1 1,2 1,2 11 25 36 0 -0,6 -19 0 -1,2 -42