Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Satakunta valkrets - Jämijärvi - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 21
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 1 611
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 1 110
Valdeltagande 69,5% Godkända röster 2008 1 141
Valdeltagande 2008 68,3% Godkända röster 2011 1 102
Valdeltagande 2011 68,3% Förkastade röster 10
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 58,0 14 644 +3,5 +2 +22 +19,5 +220
SDP 19,5 4 217 -6,6 -2 -81 +7,8 +88
Sannf 11,2 2 124 +4,4 +1 +47 -21,9 -240
KD 4,6 1 51 -0,6 0 -8 -0,4 -4
Saml 3,4 0 38 +0,4 0 +4 -2,4 -26
VÄNST 3,2 0 36 -1,2 -1 -15 -1,6 -17

Satakunta valkrets - Jämijärvi - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 21
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 1 611
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 1 110
Valdeltagande 69,5% Godkända röster 2008 1 141
Valdeltagande 2008 68,3% Godkända röster 2011 1 102
Valdeltagande 2011 68,3% Förkastade röster 10
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 58,7 56,7 58,0 427 217 644 14 +3,5 +22 +2 +19,5 +220
SDP 18,2 22,2 19,5 132 85 217 4 -6,6 -81 -2 +7,8 +88
Sannf 10,7 12,0 11,2 78 46 124 2 +4,4 +47 +1 -21,9 -240
KD 4,4 5,0 4,6 32 19 51 1 -0,6 -8 0 -0,4 -4
Saml 4,5 1,3 3,4 33 5 38 0 +0,4 +4 0 -2,4 -26
VÄNST 3,4 2,9 3,2 25 11 36 0 -1,2 -15 -1 -1,6 -17