Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Mellersta Finlands valkrets - Jämsä - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 43
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 18 229
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 10 587
Valdeltagande 58,4% Godkända röster 2008 11 731
Valdeltagande 2008 63,2% Godkända röster 2011 11 903
Valdeltagande 2011 65,5% Förkastade röster 58
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
SDP 27,9 12 2 958 -1,1 -1 -448 +2,5 -71
C 17,2 8 1 822 -0,4 0 -244 -3,3 -623
Sannf 16,3 7 1 727 +13,4 +6 +1 385 -3,9 -673
Saml 14,1 6 1 490 -1,6 -1 -353 +1,5 -2
YLUJ 9,3 4 982 - - - - -
VÄNST 9,1 4 961 -3,8 -2 -544 -0,1 -135
Gröna 3,2 1 336 -0,6 0 -101 -1,6 -227
KD 2,9 1 311 -0,3 0 -74 -1,5 -221

Mellersta Finlands valkrets - Jämsä - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 43
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 18 229
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 10 587
Valdeltagande 58,4% Godkända röster 2008 11 731
Valdeltagande 2008 63,2% Godkända röster 2011 11 903
Valdeltagande 2011 65,5% Förkastade röster 58
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
SDP 28,3 27,6 27,9 1 442 1 516 2 958 12 -1,1 -448 -1 +2,5 -71
C 17,9 16,6 17,2 911 911 1 822 8 -0,4 -244 0 -3,3 -623
Sannf 15,9 16,7 16,3 813 914 1 727 7 +13,4 +1 385 +6 -3,9 -673
Saml 15,1 13,1 14,1 772 718 1 490 6 -1,6 -353 -1 +1,5 -2
YLUJ 7,7 10,7 9,3 395 587 982 4 - - - - -
VÄNST 9,7 8,5 9,1 494 467 961 4 -3,8 -544 -2 -0,1 -135
Gröna 2,5 3,8 3,2 125 211 336 1 -0,6 -101 0 -1,6 -227
KD 2,9 2,9 2,9 150 161 311 1 -0,3 -74 0 -1,5 -221