Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Tavastlands valkrets - Jockis - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 27
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 4 360
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 2 764
Valdeltagande 63,9% Godkända röster 2008 3 021
Valdeltagande 2008 69,3% Godkända röster 2011 3 134
Valdeltagande 2011 72,5% Förkastade röster 22
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 36,6 11 1 011 +1,3 +1 -55 +2,1 -68
SDP 22,5 6 621 -1,7 -1 -108 +4,0 +43
VÄNST 15,1 4 416 -4,9 -2 -186 +3,9 +66
Saml 10,5 3 290 -2,3 0 -95 -0,5 -55
Sannf 9,7 2 268 +6,7 +2 +178 -8,0 -286
Gröna 4,6 1 126 -0,4 0 -23 +1,8 +39
KD 1,2 0 32 +1,2 0 +32 -2,1 -70

Tavastlands valkrets - Jockis - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 27
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 4 360
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 2 764
Valdeltagande 63,9% Godkända röster 2008 3 021
Valdeltagande 2008 69,3% Godkända röster 2011 3 134
Valdeltagande 2011 72,5% Förkastade röster 22
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 34,7 37,8 36,6 373 638 1 011 11 +1,3 -55 +1 +2,1 -68
SDP 26,1 20,1 22,5 281 340 621 6 -1,7 -108 -1 +4,0 +43
VÄNST 16,4 14,2 15,1 176 240 416 4 -4,9 -186 -2 +3,9 +66
Saml 9,9 10,8 10,5 107 183 290 3 -2,3 -95 0 -0,5 -55
Sannf 7,8 10,9 9,7 84 184 268 2 +6,7 +178 +2 -8,0 -286
Gröna 3,9 5,0 4,6 42 84 126 1 -0,4 -23 0 +1,8 +39
KD 1,2 1,1 1,2 13 19 32 0 +1,2 +32 0 -2,1 -70