Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Norra Karelens valkrets - Joensuu - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 59
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 60 509
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 30 902
Valdeltagande 51,4% Godkända röster 2008 31 374
Valdeltagande 2008 54,1% Godkända röster 2011 39 117
Valdeltagande 2011 66,6% Förkastade röster 181
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
SDP 27,4 17 8 471 -2,6 -2 -957 -0,5 -2 437
C 21,3 13 6 596 -1,1 -1 -436 +1,5 -1 160
Saml 16,9 10 5 235 -2,5 -2 -877 +3,6 +18
Sannf 13,1 8 4 048 +7,7 +5 +2 360 -7,9 -4 162
Gröna 10,2 6 3 153 -0,3 0 -132 +1,5 -241
VÄNST 6,1 3 1 875 -0,1 0 -62 +0,8 -183
KD 4,1 2 1 282 -0,5 0 -174 +1,8 +364
Pir 0,4 0 113 +0,4 0 +113 -0,2 -92
FKP 0,3 0 108 -0,3 0 -96 0,0 -42
E414 0,1 0 21 - - - - -

Norra Karelens valkrets - Joensuu - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 59
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 60 509
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 30 902
Valdeltagande 51,4% Godkända röster 2008 31 374
Valdeltagande 2008 54,1% Godkända röster 2011 39 117
Valdeltagande 2011 66,6% Förkastade röster 181
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
SDP 28,6 26,5 27,4 3 906 4 565 8 471 17 -2,6 -957 -2 -0,5 -2 437
C 21,9 20,9 21,3 2 993 3 603 6 596 13 -1,1 -436 -1 +1,5 -1 160
Saml 17,1 16,8 16,9 2 334 2 901 5 235 10 -2,5 -877 -2 +3,6 +18
Sannf 13,7 12,7 13,1 1 869 2 179 4 048 8 +7,7 +2 360 +5 -7,9 -4 162
Gröna 7,4 12,4 10,2 1 016 2 137 3 153 6 -0,3 -132 0 +1,5 -241
VÄNST 6,3 5,8 6,1 868 1 007 1 875 3 -0,1 -62 0 +0,8 -183
KD 4,4 4,0 4,1 601 681 1 282 2 -0,5 -174 0 +1,8 +364
Pir 0,3 0,4 0,4 38 75 113 0 +0,4 +113 0 -0,2 -92
FKP 0,4 0,3 0,3 49 59 108 0 -0,3 -96 0 0,0 -42
E414 0,1 0,1 0,1 7 14 21 0 - - - - -