Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Södra Savolax valkrets - Jorois - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 27
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 4 324
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 2 670
Valdeltagande 62,0% Godkända röster 2008 2 882
Valdeltagande 2008 66,0% Godkända röster 2011 2 757
Valdeltagande 2011 64,6% Förkastade röster 12
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 32,0 10 854 +6,9 +2 +130 -1,0 -56
YL1 26,2 8 699 - - - - -
SDP 21,9 6 584 +2,0 +1 +11 -0,8 -40
Saml 6,3 1 167 -0,5 -1 -27 -3,8 -109
Sannf 6,2 1 165 +3,8 +1 +95 -16,9 -470
VÄNST 3,7 1 99 -0,4 0 -20 +1,2 +29
KD 3,8 0 102 -1,2 -1 -43 -0,1 -5

Södra Savolax valkrets - Jorois - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 27
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 4 324
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 2 670
Valdeltagande 62,0% Godkända röster 2008 2 882
Valdeltagande 2008 66,0% Godkända röster 2011 2 757
Valdeltagande 2011 64,6% Förkastade röster 12
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 32,5 31,5 32,0 395 459 854 10 +6,9 +130 +2 -1,0 -56
YL1 24,2 27,8 26,2 294 405 699 8 - - - - -
SDP 23,4 20,6 21,9 284 300 584 6 +2,0 +11 +1 -0,8 -40
Saml 6,3 6,3 6,3 76 91 167 1 -0,5 -27 -1 -3,8 -109
Sannf 5,3 6,9 6,2 64 101 165 1 +3,8 +95 +1 -16,9 -470
VÄNST 3,9 3,6 3,7 47 52 99 1 -0,4 -20 0 +1,2 +29
KD 4,4 3,3 3,8 54 48 102 0 -1,2 -43 -1 -0,1 -5