Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Mellersta Finlands valkrets - Joutsa - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 27
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 4 184
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 2 584
Valdeltagande 62,2% Godkända röster 2008 2 857
Valdeltagande 2008 67,1% Godkända röster 2011 2 690
Valdeltagande 2011 64,5% Förkastade röster 19
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 45,5 13 1 176 +11,2 +3 +197 +10,9 +246
Saml 19,0 5 492 -10,8 -4 -361 +4,1 +89
SDP 17,3 5 447 0,0 0 -48 +1,7 +27
Sannf 9,2 2 237 +6,9 +2 +173 -9,9 -276
KD 7,4 2 191 -0,5 0 -34 -1,3 -44
Gröna 1,6 0 41 +1,6 0 +41 -0,5 -15

Mellersta Finlands valkrets - Joutsa - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 27
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 4 184
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 2 584
Valdeltagande 62,2% Godkända röster 2008 2 857
Valdeltagande 2008 67,1% Godkända röster 2011 2 690
Valdeltagande 2011 64,5% Förkastade röster 19
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 44,6 46,5 45,5 603 573 1 176 13 +11,2 +197 +3 +10,9 +246
Saml 18,1 20,0 19,0 245 247 492 5 -10,8 -361 -4 +4,1 +89
SDP 19,2 15,2 17,3 260 187 447 5 0,0 -48 0 +1,7 +27
Sannf 9,8 8,5 9,2 132 105 237 2 +6,9 +173 +2 -9,9 -276
KD 6,4 8,4 7,4 87 104 191 2 -0,5 -34 0 -1,3 -44
Gröna 1,8 1,4 1,6 24 17 41 0 +1,6 +41 0 -0,5 -15