Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Norra Karelens valkrets - Juuka - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 27
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 4 521
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 2 729
Valdeltagande 60,5% Godkända röster 2008 2 952
Valdeltagande 2008 62,1% Godkända röster 2011 2 823
Valdeltagande 2011 61,5% Förkastade röster 7
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 35,9 10 980 -12,9 -5 -461 +3,0 +51
SDP 26,9 8 734 -4,1 -1 -182 +3,1 +62
Sannf 21,0 6 573 +21,0 +6 +573 -3,7 -124
Saml 6,9 2 187 -2,4 0 -87 -1,3 -43
KD 5,3 1 145 +2,2 +1 +54 +1,4 +35
VÄNST 1,9 0 51 -1,7 -1 -53 -1,7 -50
Gröna 1,6 0 43 +1,6 0 +43 -0,4 -12
FKP 0,6 0 16 -1,0 0 -32 -0,1 -2

Norra Karelens valkrets - Juuka - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 27
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 4 521
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 2 729
Valdeltagande 60,5% Godkända röster 2008 2 952
Valdeltagande 2008 62,1% Godkända röster 2011 2 823
Valdeltagande 2011 61,5% Förkastade röster 7
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 39,2 32,1 35,9 575 405 980 10 -12,9 -461 -5 +3,0 +51
SDP 25,9 28,0 26,9 380 354 734 8 -4,1 -182 -1 +3,1 +62
Sannf 20,3 21,9 21,0 297 276 573 6 +21,0 +573 +6 -3,7 -124
Saml 6,6 7,1 6,9 97 90 187 2 -2,4 -87 0 -1,3 -43
KD 5,3 5,3 5,3 78 67 145 1 +2,2 +54 +1 +1,4 +35
VÄNST 1,4 2,4 1,9 21 30 51 0 -1,7 -53 -1 -1,7 -50
Gröna 0,5 2,9 1,6 7 36 43 0 +1,6 +43 0 -0,4 -12
FKP 0,8 0,4 0,6 11 5 16 0 -1,0 -32 0 -0,1 -2