Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Birkalands valkrets - Juupajoki - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 21
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 1 639
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 1 023
Valdeltagande 63,7% Godkända röster 2008 1 114
Valdeltagande 2008 63,9% Godkända röster 2011 1 155
Valdeltagande 2011 69,4% Förkastade röster 21
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 39,6 9 405 +8,1 +2 +54 +14,5 +115
SDP 26,6 6 272 +3,7 +1 +17 +5,2 +25
Saml 22,7 5 232 +0,5 0 -15 +8,0 +62
VÄNST 7,5 1 77 -4,1 -1 -52 +1,5 +7
Gröna 3,6 0 37 -4,1 -1 -49 -0,5 -10

Birkalands valkrets - Juupajoki - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 21
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 1 639
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 1 023
Valdeltagande 63,7% Godkända röster 2008 1 114
Valdeltagande 2008 63,9% Godkända röster 2011 1 155
Valdeltagande 2011 69,4% Förkastade röster 21
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 38,7 40,8 39,6 230 175 405 9 +8,1 +54 +2 +14,5 +115
SDP 28,6 23,8 26,6 170 102 272 6 +3,7 +17 +1 +5,2 +25
Saml 22,4 23,1 22,7 133 99 232 5 +0,5 -15 0 +8,0 +62
VÄNST 8,1 6,8 7,5 48 29 77 1 -4,1 -52 -1 +1,5 +7
Gröna 2,2 5,6 3,6 13 24 37 0 -4,1 -49 -1 -0,5 -10