Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Södra Savolax valkrets - Juva - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 27
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 5 731
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 3 482
Valdeltagande 61,2% Godkända röster 2008 3 616
Valdeltagande 2008 61,9% Godkända röster 2011 3 817
Valdeltagande 2011 66,9% Förkastade röster 24
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 50,8 15 1 769 -2,2 -1 -148 +9,1 +178
SDP 18,3 5 638 -4,4 -1 -183 -0,4 -77
Saml 13,1 3 456 -1,1 -1 -59 +2,6 +56
Sannf 8,7 2 303 +5,5 +2 +189 -9,7 -401
Gröna 5,5 1 192 +2,5 +1 +82 +0,7 +7
KD 3,4 1 118 -0,5 0 -21 -0,3 -24
F11 0,2 0 6 +0,2 0 +6 +0,1 +2

Södra Savolax valkrets - Juva - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 27
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 5 731
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 3 482
Valdeltagande 61,2% Godkända röster 2008 3 616
Valdeltagande 2008 61,9% Godkända röster 2011 3 817
Valdeltagande 2011 66,9% Förkastade röster 24
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 49,4 52,3 50,8 882 887 1 769 15 -2,2 -148 -1 +9,1 +178
SDP 21,5 14,9 18,3 385 253 638 5 -4,4 -183 -1 -0,4 -77
Saml 12,5 13,7 13,1 224 232 456 3 -1,1 -59 -1 +2,6 +56
Sannf 9,0 8,4 8,7 161 142 303 2 +5,5 +189 +2 -9,7 -401
Gröna 4,0 7,1 5,5 72 120 192 1 +2,5 +82 +1 +0,7 +7
KD 3,4 3,4 3,4 60 58 118 1 -0,5 -21 0 -0,3 -24
F11 0,2 0,2 0,2 3 3 6 0 +0,2 +6 0 +0,1 +2