Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Mellersta Finlands valkrets - Jyväskylä - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 67
    Förändring i antalet fullmäktigemandat -8
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 106 920
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 58 623
Valdeltagande 55,1% Godkända röster 2008 61 002
Valdeltagande 2008 60,3% Godkända röster 2011 72 565
Valdeltagande 2011 70,5% Förkastade röster 320
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
SDP 24,1 17 14 112 -2,5 -4 -2 123 +2,8 -1 358
Saml 18,6 13 10 904 -2,4 -3 -1 933 +0,6 -2 171
C 17,0 11 9 954 -2,1 -4 -1 687 +1,7 -1 139
Sannf 11,6 8 6 771 +7,1 +5 +4 035 -4,7 -5 021
Gröna 11,1 7 6 501 -0,6 -2 -656 +1,1 -734
VÄNST 9,2 6 5 365 +0,6 0 +169 -1,1 -2 063
KD 5,7 4 3 366 -0,1 0 -184 -0,6 -1 246
FKP 1,7 1 1 019 -0,6 0 -426 +0,9 +413
Pir 0,8 0 488 +0,8 0 +488 -0,3 -350
IVVJ Y 0,1 0 77 - - - - -
SP 0,1 0 66 0,0 0 +25 0,0 +1

Mellersta Finlands valkrets - Jyväskylä - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 67
    Förändring i antalet fullmäktigemandat -8
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 106 920
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 58 623
Valdeltagande 55,1% Godkända röster 2008 61 002
Valdeltagande 2008 60,3% Godkända röster 2011 72 565
Valdeltagande 2011 70,5% Förkastade röster 320
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
SDP 26,3 22,4 24,1 6 523 7 589 14 112 17 -2,5 -2 123 -4 +2,8 -1 358
Saml 18,0 19,1 18,6 4 456 6 448 10 904 13 -2,4 -1 933 -3 +0,6 -2 171
C 16,7 17,2 17,0 4 139 5 815 9 954 11 -2,1 -1 687 -4 +1,7 -1 139
Sannf 11,9 11,3 11,6 2 961 3 810 6 771 8 +7,1 +4 035 +5 -4,7 -5 021
Gröna 8,6 12,9 11,1 2 142 4 359 6 501 7 -0,6 -656 -2 +1,1 -734
VÄNST 9,5 8,9 9,2 2 366 2 999 5 365 6 +0,6 +169 0 -1,1 -2 063
KD 6,2 5,4 5,7 1 545 1 821 3 366 4 -0,1 -184 0 -0,6 -1 246
FKP 1,7 1,7 1,7 433 586 1 019 1 -0,6 -426 0 +0,9 +413
Pir 0,7 0,9 0,8 178 310 488 0 +0,8 +488 0 -0,3 -350
IVVJ Y 0,1 0,1 0,1 33 44 77 0 - - - - -
SP 0,1 0,1 0,1 22 44 66 0 0,0 +25 0 0,0 +1