Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Norra Savolax valkrets - Kaavi - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 21
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 2 750
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 1 480
Valdeltagande 54,2% Godkända röster 2008 1 759
Valdeltagande 2008 62,7% Godkända röster 2011 1 623
Valdeltagande 2011 59,2% Förkastade röster 10
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 38,9 9 576 -6,8 -1 -228 +7,1 +59
Sannf 22,2 5 328 +3,7 +1 +3 -1,1 -50
SDP 19,9 4 295 +4,4 +1 +21 +0,6 -18
Saml 10,1 2 150 +0,4 0 -22 -2,1 -48
VÄNST 4,9 1 72 -1,3 0 -36 -1,4 -29
KD 4,0 0 59 -0,3 -1 -17 -0,3 -11

Norra Savolax valkrets - Kaavi - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 21
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 2 750
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 1 480
Valdeltagande 54,2% Godkända röster 2008 1 759
Valdeltagande 2008 62,7% Godkända röster 2011 1 623
Valdeltagande 2011 59,2% Förkastade röster 10
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 41,6 35,3 38,9 356 220 576 9 -6,8 -228 -1 +7,1 +59
Sannf 20,0 25,2 22,2 171 157 328 5 +3,7 +3 +1 -1,1 -50
SDP 21,1 18,3 19,9 181 114 295 4 +4,4 +21 +1 +0,6 -18
Saml 8,9 11,9 10,1 76 74 150 2 +0,4 -22 0 -2,1 -48
VÄNST 4,4 5,4 4,9 38 34 72 1 -1,3 -36 0 -1,4 -29
KD 4,0 4,0 4,0 34 25 59 0 -0,3 -17 -1 -0,3 -11