Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Birkalands valkrets - Kangasala - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 51
    Förändring i antalet fullmäktigemandat -9
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 22 799
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 13 987
Valdeltagande 61,7% Godkända röster 2008 13 954
Valdeltagande 2008 63,7% Godkända röster 2011 16 091
Valdeltagande 2011 72,4% Förkastade röster 80
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
Saml 27,6 15 3 862 -2,5 -6 -339 +3,2 -63
SDP 24,8 13 3 463 +1,4 -1 +208 +3,9 +101
C 14,2 7 1 989 +0,7 -3 +105 +4,6 +443
Sannf 11,7 6 1 640 +9,3 +5 +1 303 -8,8 -1 666
KD 9,9 5 1 383 +1,5 +1 +212 -0,3 -252
Gröna 6,6 3 927 +0,3 0 +44 +0,1 -121
VÄNST 4,8 2 671 -1,9 -1 -257 -0,9 -248
Pir 0,2 0 26 +0,2 0 +26 -0,3 -60
F11 0,2 0 26 +0,2 0 +26 -0,2 -35

Birkalands valkrets - Kangasala - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 51
    Förändring i antalet fullmäktigemandat -9
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 22 799
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 13 987
Valdeltagande 61,7% Godkända röster 2008 13 954
Valdeltagande 2008 63,7% Godkända röster 2011 16 091
Valdeltagande 2011 72,4% Förkastade röster 80
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
Saml 27,1 27,9 27,6 1 415 2 447 3 862 15 -2,5 -339 -6 +3,2 -63
SDP 25,6 24,2 24,8 1 336 2 127 3 463 13 +1,4 +208 -1 +3,9 +101
C 15,4 13,5 14,2 805 1 184 1 989 7 +0,7 +105 -3 +4,6 +443
Sannf 11,3 12,0 11,7 588 1 052 1 640 6 +9,3 +1 303 +5 -8,8 -1 666
KD 9,9 9,9 9,9 515 868 1 383 5 +1,5 +212 +1 -0,3 -252
Gröna 4,6 7,9 6,6 238 689 927 3 +0,3 +44 0 +0,1 -121
VÄNST 5,8 4,2 4,8 304 367 671 2 -1,9 -257 -1 -0,9 -248
Pir 0,1 0,2 0,2 5 21 26 0 +0,2 +26 0 -0,3 -60
F11 0,2 0,2 0,2 9 17 26 0 +0,2 +26 0 -0,2 -35